- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När jag först hörde talas om en Irakfond tyckte jag intuitivt att idén var något märklig. Jag utgick ifrån att det var en temafond, fylld med västerländska bolag som gynnas finansiellt av återuppbyggnaden av landet och infrastrukturen, eller från det fortsatt instabila säkerhetsläget som öppnar nya affärsmöjligheter, samt självfallet oljan. Det visade sig dock att FMG Iraq Fund faktiskt investerar i irakiska bolag – irakiska aktier listade på den irakiska börsen. Detta verkade än mer märkligt vid första anblicken. Utan att själv vara alltför riskavert i mina investeringar, så verkade ändå detta vara att dra det hela ett steg för långt. Jag hade möjligheten att träffa Fredrik Edensvärd, FMGs marknadschef och Henrik Kahm, förvaltaren av fonden. Under samtalet började erbjudandet och möjligheterna att faktiskt låta riktigt vettigt. Här nedan följer vad de hade att berätta:

HedgeFonder.nu: Den första frågan är enkel: hur kom ni på den här idén?

Henrik Kahm (Bild): FMG har sedan starten 1989 ständigt sökt nya intressanta investeringsteman. Erfarenheten ger att om man tidigt identifierar lovande frontier markets, som vi t.ex. gjorde i Ryssland 1995, har man bra förutsättningar för mycket god avkastning över tid. Vårt intresse för Mellanöstern har funnits sedan långt innan vi startade FMG MENA Fund 2006 och tack vare det har vi rest och besökt länderna i regionen och därigenom byggt vår kunskap om aktiemarknaden i Irak. 

HedgeFonder.nu: Hur pass utvecklad och tillförlitlig är Bagdad-börsen? Var ifrån fick de sin kunskap och teknologi?

Henrik Kahm: Börsen i Bagdad har funnits sedan tidigt 90-tal och sedan 2004 heter den Iraq Stock Exchange (ISX). ISX har utvecklats från en typisk frontier market börs med noteringar på griffeltavla till en modern handelsplattform. Med västerländskt kunnande implementerades i april 2009 en elektronisk handelsplats med mjukvara från Nasdaq OMX som sedan dess utgör handelsbasen för de ca 85 listade bolagen. För säkerhets skull har man kompletterat med servrar och backupsystem utanför landets gränser. Handel sker i dagsläget snabbt, enkelt och med modern teknologi

HedgeFonder.nu: Berätta mer om marknaden där, hur stort är börsvärdet, vilken typ av bolag är noterade, vilka är aktörerna och investerarna?

Henrik Kahm: ISX’s börsvärde är i dagsläget ca 4 miljarder USD fördelat mellan ca 70% bank och finans, 10% fastigheter och hotell, 10 % industri och 10% övrigt. Denna fördelning kommer att ändras betydligt framöver då flertalet börsintroduktioner stör för dörren, främst inom telekom och dagligvaror.  Huvuddelen av handeln sker i bank och finansaktier som bjuder bäst likviditet i nuläget. Förmögna Irakiska familjer och en del lokala företag står för 80-90% av omsättningen. Tydligt är att utländska investerares andel i omsättningen växer och vi bedömer denna trend kommer att öka med tanke på potentialen och att det dessutom inte finns några restriktioner för utländskt ägande. 

HedgeFonder.nu: Vad är det du finner så lockande med den Irakiska marknaden? Hur skulle du jämföra den med andra områden som anses heta just nu, som Vietnam, Afrika eller till och med Indien?

Henrik Kahm: De makroekonomiska förutsättningarna är på plats. Irak besitter världens tredje största oljereserver som man bara skrapat på ytan på i avseende produktion men också export. Dessutom har vi utmärkta demografiska förutsättningar och en mycket stark tillväxt. ISX är, i våra ögon, en av världens mest undervärderade börser sett till flertalet nyckeltal som t.ex. börsvärde/oljereserver eller börsvärde/BNP.

HedgeFonder.nu: Olja är självklart ett uppenbart tema när man börjar tänka på Irak. Hur har industrin utvecklats, vad händer med den irakiska oljan och inkomsterna från försäljningen?

Henrik Kahm: En viktig faktor är man i ett tidigt stadium har öppnat för internationella oljeföretag såsom Exxon, Shell och DNO som redan i dagsläget är lokalt operativa. Denna öppenhet och framförhållning gör att man sannolik når sina mål att fyrdubbla produktionen och exporten fram till 2017. Scenariot blir än mer intressant när man tänker på Iraks relativt låga produktionskostnad på ca 10 USD per fat jämfört med produktion från s.k. oil sands och offshore fields där motsvarande siffra är ca 50 USD. Irak har en av världens högsta royalty-rates och ca 90% av oljeintäkterna går oavkortat åter in i landets ekonomi.         

HedgeFonder.nu: Hur sker handeln rent konkret på marknaden och var får ni er information ifrån?

Henrik Kahm: Förvaltningen av FMG Iraq Fund sköts av flertalet oberoende förvaltare. I mest möjliga mån anlitar vi lokala förvaltare som med sitt kunnande kan inhämta och tolka information på bästa sätt. Som tidiga investerare i en s.k. frontier market måste man titta på förvaltarrisk och göra vad man kan för att diversifiera denna. Bolagens rapporteringar till aktiemarknaden, redovisningar och annan marknadsinfo standardiseras och förbättras löpande. 

HedgeFonder.nu: Vilken typ av investerare tror du attraheras av er Irakfond och vad är deras argument att investera? Hur klassificerar ni fonden, ska jag se det som en del av min aktieportfölj, i vilken box ska jag sortera in den?

Henrik Kahm: Investerare som tror på tillväxtmarknader och dessutom har långsiktigheten att vara tidigt ute för att få så stor del av uppsidan som möjligt tenderar att hitta till FMG. Många som gjort riktigt bra investeringar i t.ex. Ryssland ställer sig idag frågan om man får samma avkastning om man ligger kvar i 10-15 år till eller om man måste söka efter nya regioner som kommer från lägre nivåer. Tror man på det senare blir FMG Iraq Fund ett hett alternativ. Fonden hör hemma i tillväxtmarknadsfonders underkategori frontier markets och kan kategoriseras som ”mycket hög risk/avkastning”  

 HedgeFonder.nu: Vad ser ni som de största riskerna på marknaden, hur reella är de?

Henrik Kahm: I dagsläget tittar man på politisk risk och försöker bedöma vad som kan komma att inträffa…Vågen av demokratisering sköljer över världen i allmänhet och Mellanöstern och Nordafrika i synnerhet och riktningen har under många år varit tydlig; diktaturer faller och demokrati vinner mark.

Henrik Kahm: Irak har sin demokratiseringsprocess bakom sig sedan flera år med en fungerande koalitionsregering på plats sedan november 2010. Våldet har minskat med ca 90% sedan 2006.

Oljepriset är också en risk man tittar på men med tanke på Iraks relativt låga produktionskostnader skall oljepriset ned på under 50USD per fat innan man har anledning att bekymra sig i Irak.

HedgeFonder.nu: Hur är den interna politiska situationen och relationerna till grannländerna, som till exempel det politiskt oroliga Syrien och inte minst Iran?

Henrik Kahm: Irak är en relativt ung demokrati som med två lyckade val bakom sig kan sägas mogna undan för undan och vara på rätt väg. Koalitionsregeringen har representanter från de betydande grupperingarna i Irak såsom Sunni, Shia, Kurder och några minoriteter. Relationen till granländerna har stärkts efter Saddam Husseins fall och förbättras ytterligare med den växande gränshandeln. Exempelvis kan nämnas att länder som Turkiet och Förenade Arabemiraten är bland de största investerarna i Irak.

HedgeFonder.nu: De globala marknaderna har varit i gungning, speciellt under de senaste veckorna. Många fonder, även inom er kategori, visar i vissa fall upp betydande förluster för 2011. Irakfonden fortsätter dock att visa positiv avkastning. Är den irakiska ekonomin isolerad från resten av världen? Är det i så fall en positivt faktor? 

Henrik Kahm: Aktiemarknaden i Irak har hittills inte korrelerat med resten av världen. Det beror på det urstarka makroekonomiska fundamentat, lågt utländskt ägande och att landets börs inte ännu är representerat i något större internationellt index som i sin tur ger psykologiska eller datorstyrda kursrörelser. Så länge utvecklingen i Irak går framåt och tillväxten kvarstår får börsen gärna ha låg korrelation till resten av världen. Vår bedömning är att så kommer att vara fallet en bra tid framöver.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -