Ungern: Rehn hotar dra in EU-stöd för svag budget

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen föreslog på onsdagen att EU ska suspendera 495 miljoner euro i EU-stöd till Ungern eftersom landet inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera sin budgetutveckling.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

Om EU:s finansministrar stödjer kommissionens förslag kommer EU-stödet till Ungern att dras in från den 1 januari 2013.

Inom proceduren mot alltför höga underskott(excessive deficit procedure) beslöt kommissionen den 11 januari att Ungern inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera budgetutvecklingen.

“Trots upprepade varningar har Ungern inte vidtagit åtgärder”, sade
kommissionen.

De 495 miljonerna utgör 0,5 procent av Ungerns BNP och 29 procent av stödet från EU:s sammanhållningsfond, som riktas mot fattigare EU-länder.

Ekonomikommissionär Olli Rehn sade den 11 januari att Ungern är på väg att missa sitt budgetmål 2012, att hålla underskottet under 3 procent.

Under 2011 lyckades Ungern sänka sitt underskott under 3 procent, men det
berodde på engångseffekter från en omklassificering av pensionssystemet.

I stället försämrades det konjunkturrensade, strukturella underskottet 2010 och 2011 med sammanlagt 2,75 procent av BNP. Underskottet spås hamna under 3 procent även 2012, men endast på grund av engångseffekter.

För 2013 väntas underskottet bli 3,25 procent utan att ta hänsyn till negativa effekter från ett försämrat makroekonomiskt scenario and stigande
obligationsräntor.

Under hösten varnade Olli Rehn alla EU-länder upprepade gånger att han kommer att tillämpa den nya lagstiftningen mycket strikt för att återupprätta förtroendet för EU:s budgetdisciplin.

“Beslutet ska ses som ett incitament för Ungern att korrigera problemet, inte som en bestraffning. Ungern har fram till januari 2013 på sig att få
underskottet tillbaka på rätt spår. Jag är övertygad om att Ungern kan och vill göra detta”, sade Olli Rehn vid en presskonferens.

Han sade att Ungern har befunnit sig i underskottsproceduren sedan inträdet i EU 2004 och fått sin deadline framflyttad två gånger med sammanlagt tre år. Ungerns engångsåtgärder uppgick till 10 procent av BNP.

Olli Rehn påpekade att stabilitetspakten skärptes i december genom sex lagar, den så kallade six-pack. Ungern är inte med i EMU, men om kommissionens åtgärd hade gällt ett euroland skulle det ha inneburit ett förslag om omedelbara sanktioner i form av räntebärande depositioner.

Ungerns försök i sista stund att genom förslag i ett brev till kommissionen på tisdagen undgå kommissionens beslut innehåller inte tillräckligt med konkreta detaljer, sade kommissionären. Han tvivlade på också att de föreslagna åtgärderna skulle ha tillräcklig effekt.

Kommissionären för regionalpolitik Johannes Hahn sade att vissa särskilt viktiga projekt kan fortsätta. Om Ungern inte gör något kommer de 495 miljonerna att gå förlorade för alltid. Ungern fungerar som ett prejudikat och kommissionen har nu utvecklat en standard för hur brott mot underskottspoceduren ska behandlas för icke euroländer. Johannes Hahn sade att 0,5 procent av BNP är ett lämpligt tak för indragna EU-stöd.

Bild: (C) michelangelus—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.