SEB gör offensiv satsning inom alternativa investeringar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I början på året beslutade SEB att skapa en ny stark enhet som tar ett fokuserat grepp på absolutavkastande strategier och hedgefondinvesteringar. Teamet heter SEB Alternative Solutions och är ett resultat av att banken slår samman två tidigare oberoende enheter från affärsdivisonerna Wealth och Merchant Banking. Key Asset Management, ett helägt dotterbolag till SEB, har hittills tillhört SEBs kapitalförvaltningsdivision medan SEB Alternative Investment Team tillhört Merchantbankens tradingenhet. Key, som har en lång och framgångsrik bakgrund inom traditionell fond-i-fondförvaltning, har ansvarat för SEBs fond-i-hedgefondsprodukter för olika kanaler. Alternative Investment Team har under flera år rönt stor framgång med olika nichade produkter såsom deras marknadsneutrala fonder med AA-rating från S&P, vilka vi skrivit om tidigare , samt fonder som tillhandhåller start- eller katalystkapital till unga hedgefonder. Fördelen med den nya strukturen är, enligt SEB, att man nu står bättre rustad att leverera produkter och tjänster med ännu högre kvalitet till sina kunder. Mikael Spångberg, ansvarig för SEB Alternative Solutions säger: “Informellt har vi jobbat tillsammans under en lång tid och nu när vi formellt är ett team kan vi bättre utnyttja bankens alla resurser med specialister inom både förvaltning och tradingkompetens”. Han fortsätter vidare: “Givet den konsensus makrobild som nu råder och givet risk och avkastningsförväntningar på traditionella tillgångar som aktier och obligationer finns ett starkt case för alternativa strategier. Just nu för vi flera sådana dialoger med institutioner och då spelar teamets bredare kompetens en stor roll. Med de extrema utmaningar världsekonomin står inför är det avgörande att ha kontroll över de risker man har i sin portfölj för att kunna ta vara på de investeringsmöjligheter som erbjuds.”

Bild: (C) shutterstock—Terry Chan

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.