Rekordhög omsättning 4KV enl bemanningsbranschen

STOCKHOLM (Direkt) Omsättningen för bemanningsbranschen uppgick till rekordhöga 5,4 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. För helåret var nettoomsättningen över 21 miljarder.

Det skriver Bemanningsföretagen i sin årsrapport för 2011.

Mot slutet av året har akademiker- och tjänstemannajobben ökat mest i branschen.

Industrijobben ökade med 8 procent under fjärde kvartalet 2011, jämfört med samma period förra året.

Under samma period ökade administrationsjobben med 20 procent, teknikjobben med 23 procent och ekonomerna samt it-jobben med 10 respektive 11 procent.

Trots vikande konjunktur ser Bemanningsföretagen en fortsatt stark tillväxt, om än i något lägre takt, i synnerhet i branschens största yrkesområden. Uthyrning är fortfarande det dominerande tjänsteområdet med 91 procent av branschens omsättning.

Entreprenaderna ökade med 100 procent under årets sista kvartal, om än från blygsamma nivåer. Tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag.

Bemanningskonsulter hyrdes in av kunder inom offentlig sektor och privata
industri- och tjänsteföretag för 4,9 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2011. Medarbetare rekryterades till anställningar hos företag och myndigheter för 211 miljoner kronor, i stort sett oförändrat sedan året innan.

Omställningstjänster har minskat med 38 procent under helåret 2011 jämfört med 2010.

Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial. Urvalet för
statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen och tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning.

Bild: (C) aboutpixel.de — Konstantin Gastmann

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.