Insiders slår marknaden

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Affärsvolymen på börsen och antalet affärer bland insiders var låg under inledningen av året, enligt Scientias senaste månadsrapport uppgick nettoköpen knappt till 100 mkr. Baserat på deras ”fem-stegs-insidermodell”, syftar fondförvaltaren till att få en konkurrensfördel genom att följa insiders transaktioner i noterade bolag. Företagens ledande befattningshavare, eller andra personer med kvalificerad information, är skyldiga att rapportera alla transaktioner de gör till tillsynsmyndigheterna och allmänheten.

Förvaltaren allokerar 70% till large-cap aktier, enligt deras insidermodell, 20% till guld och 10% till olja. Scienita följer därför mycket nära insiders transaktioner på de reglerade marknaderna, som måste rapporteras enligt lag.

Förvaltarens tre fonder började året starkt, med bra stöd från stigande aktiekurser.

Scientia Sverige steg med 5,96%, något bättre än Stockholm OMX-index som gick upp med 5,89%, och Scientia Hedge avancerade med 8,15%. Under månaden gjordes ett flertal omallokeringar. ”Bland annat minskades vikten i sektorn industrivaror från 24 procent till 13 procent till fördel för finans-och fastighetssektorn där vikten istället steg från 27 till 39 procent. Insideraktiviteten under januari var på en mycket låg nivå och endast 1 procent av alla insiders var aktiva. 60 procent av de rapporterade transaktionerna under månaden var köp”, skriver Scientia.

Den nyligen lanserade Scientia Asien steg med 11,37%, klart bättre än MSCI Asia (ex Japan) som ökade 9,93%. “Många av fondens innehav utvecklades mycket starkt under månaden men den klart mest lysande stjärnan är Adani Enterprises som steg med hela 50 procent i svenska kronor. Aktien hade en mycket svag utveckling under hösten 2011 och har c:a 80 procent kvar till toppnoteringen i slutet på juli 2011 på omkring 770 rupies.”, säger förvaltaren i en kommentar. Fonden började förvaltas september 2011 och var efter både upp- och nedgångar ner med -2,41% i slutet av föregående år.

Sammantaget, under första månaden av 2012 var det lönsamt för investerare att ta rygg på insiders åsikter för att därigenom skapa bättre avkastning än marknaden i övrigt (om än knappt). Man får dock inte glömma att 30% av tillgångarna är inte är allokerade till aktier, utan också ger exponering mot långa innehav i guld och olja. Vi har varit förbryllade över denna allokering (och kommer fortsätta att vara det). När vi frågade fondens förvaltare om detta i en intervju i juli 2011 svarade han så här: ”Fördelningen bygger på vår forskning som visade att denna allokering är optimal. Man ska komma ihåg att vi investerar med en hävstång i aktiedelen och tar korta positioner mot marknaden. Vikten 30% mot dessa råvaror tenderar då att fungera mycket väl. Varför vi valde guld och olja är att de är de enda tillgångar om de senaste 100 åren i regel alltid över, säg en femårsperiod, har negativ korrelation med aktier. Ja, våra positioner är alltid långa, men vissa mindre avvikelser från målvikterna tillåts.”

Bild: (C) shutterstock-LongQuattro

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.