Bank of England: lämnade basräntan oförändrad

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska centralbanken lämnade basräntan oförändrad på 0,50 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

I Bloomberg News enkät trodde samtliga 56 tillfrågade att räntan skulle lämnas oförändrad.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 5 mars 2009, då den sänktes med 50 punkter till 0,50 procent.

Bank of England meddelade även att de höjer målet för att köpa tillgångar till 325 miljarder pund (275).

Av de totalt 50 tillfrågade analytikerna i Bloomberg News enkät hade 15 väntat sig att målet skulle höjas till 350 miljarder pund, en trodde på ett oförändrat mål på 275 miljarder pund, medan resten trodde målet skulle höjas till 325 miljarder pund.

Bank of England skriver i ett uttalande att takten i återhämtningen bromsade in 2011 men att det nu finns vissa tecken på en mer positiv bild. En “betydande” underprestation i ekonomin kommer dock att bestå, enligt BOE.

Tillväxten väntas stärkas gradvis senare i år, men strama kreditförhållanden och den finanspolitiska konsolideringen utgör tillsammans en motvind. Den svaga utsikten för tillväxten i närtid innebär en “betydande” mängd lediga resurser i ekonomin sannolikt kommer att kvarstå.

“I ljuset av de senaste ekonomiska prognoserna bedömde kommittén att de svaga tillväxtutsikterna i närtid och nedåttrycket från lediga resurser innebar att det var mer troligt att inflationen skulle underskrida målet om 2 procent på medellång sikt än tvärtom, utan ytterligare penningpolitiska stimulanser”, skriver BOE och tillägger att de därför utökade programmet för tillgångsköp.

BOE räknar med att det kommer att tre månader att avsluta tillgångsköpen och uppger att omfattningen programmet fortsatt kommer att ses över.

Bank of England kommer att köpa statsobligationer med en löptid på 3-7 år, 7-15 år och över 15 år.

Bild: (C) Z—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.