Moodys sänker betyg för Italien, Spanien, Portugal

STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Moody’s sänkte under natten till tisdagen kredibetygen för sex europeiska länder, och ändrade utsikterna för ytterligare tre länder till negativa, enligt ett pressmeddelande. Moody’s sänker betyget för Spanien från A1 till A3 med negativa utsikter, för Italien från A2 till A3 med negativa utsikter och för Portugal från Ba2 till Ba3 med negativa utsikter. Moody’s sänker även betyget för Malta från A2 till A3 och för Slovakien och Slovenien från A1 till A2, med negativa utsikter. Moody’s har även sänkt utsikterna för Storbritannien, Frankrike och Österrike, alla med Aaa-betyg, från stabila till negativa. “Osäkerheten vad gäller utsikterna i euroområdet för institutionella reformer av det finanspolitiska och ekonomiska ramverket” och de resurser som kommer att tillhandahållas för att hantera krisen är bland de främsta skälen för Moody’s agerande, skriver kreditvärderingsinstitutet. Andra faktorer är Europas i ökande grad svaga makroekonomiska utsikter, som hotar implementeringen av inhemska besparingsprogram och de strukturreformer som krävs för att stärka konkurrenskraften. Dessa faktorer kommer att fortsätta att påverka marknadens förtroende, som sannolikt “förblir bräckligt, med hög potential för ytterligare chocker mot finansieringsvillkoren för stressade stater och banker”, skriver Moody’s. Moody’s bekräftade samtidigt stabilitetsfonden EFSF:s betyg på Aaa med stabila utsikter.

Bild: (C) shutterstock—Ra Studio

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.