- Advertisement -
- Advertisement -

Swedbank / Handelsbanken: Starka räntenetton

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Med större exponeringar mot små- och medelstora företag riktas blickarna mot kreditförlustraden på hemmaplan när Swedbank och Handelsbanken avlägger bokslut.

Utöver det ligger främst starka räntenetton i korten efter bra siffror från Nordea och SEB för fjärde kvartalet.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt inför Swedbanks bokslut klockan 7.00 den 14 februari, följt av Handelsbankens samma tid den 15 februari.

“Jag tycker att det är intressant att både Nordea och Danske Bank ganska tydligt redovisade en kreditförlustuppgång i Sverige. Även om det var från väldigt låga nivåer hoppade det uppe en hel del. Fast vi precis börjat gå in i lågkonjunkturen hoppar kreditförlusterna upp till något mindre låga nivåer”, säger en analytiker.

Han syftar på en ökning från 1 punkt av Danske Banks utlåning i Sverige i tredje kvartalet till en förlustnivå på 33 punkter i det fjärde kvartalet samt att de för Nordeas del hoppade upp till 13 punkter under fjolårets avslutning.

“Det är de högsta nivåerna som redovisats sedan det fjärde kvartalet 2009. Konsensusestimaten ligger fortfarande väldigt lågt för i år och nästa år. Det finns en risk att man får göra om den bilden”, fortsätter analytikern.

Enligt SME Direkts sammanställning av 18 analytikers prognoser väntas Swedbank i snitt fortsatt redovisa kreditåtervinningar, på 155 miljoner kronor för koncernen i kvartalet.

I det tredje kvartalet uppgick koncernens återvinningar till 441 miljoner netto. Den svenska bankrörelsen redovisade kreditförluster om 106 miljoner eller 5 punkter av utlåningen, upp från noll i det andra kvartalet.

För Handelsbanken väntas kreditförluster om 276 miljoner kronor under fjolårets avslutning, att jämföra med rapporterade 157 miljoner kronor i det tredje kvartalet, varav 76 miljoner var hänförligt svensk kontorsrörelse. Förlusterna i de svenska kontoren motsvarade då 3 punkter av utlåningen.

Efter att både Nordea och SEB rapporterat starkare räntenetton än förväntat i det fjärde kvartalet har de inofficiella konsensusförväntningarna för Swedbank och Handelsbanken klättrat uppåt, konstaterar analytikerna.

“Frågan är hur mycket räntenettona förbättras. “Whispering”-siffrorna ligger klart över på både Swedbank och SHB tack vare att Nordea och SEB redovisade starka räntenetton och att det fortfarande var drivet mycket av bolånemarginaler”, säger den analytikern.

En annan analytiker instämmer i att marknaden förväntar sig liknande trender på marginalsidan, framför allt på bolånen, vilken enligt honom är den starkaste överläsningen man kan göra från de tidigare bankrapporterna.

“Jag tror absolut att förväntningarna är högre nu relativt när konsensus publicerades. Efter vad vi sett från de andra bankerna tippar jag att “whispering” är högre vad som står i konsensus på räntenettoraden”, säger han.

Snittprognoserna sammanställda före rapportperiodens start gav vid handen att Swedbanks räntenetto skulle minska marginellt till 4.834 miljoner kronor mellan kvartalen, från 4.857 miljoner i det tredje kvartalet.

För Handelsbankens del förväntades räntenettot öka drygt 1 procent sekventiellt till 6.138 miljoner kronor.

Inkluderat ett par större engångsposter i det fjärde kvartalet väntas Swedbank redovisa ett rörelseresultat på 1.661 miljoner kronor. Swedbank har aviserat att den skriver ned goodwill i Lettland för 1,9 miljarder kronor samt att personalneddragningar kostar banken 330 miljoner.

Före engångsposter och kreditförluster/återvinningar väntas ett rörelseresultat på 3.426 miljoner (3.368).

För Handelsbankens del väntas ett rörelseresultat på 4.150 miljoner kronor i kvartalet (3.883).

Frågan är också om de återstående bankerna vågar tänja på gränserna vad gäller vårens utdelningsförslag.

Swedbank har redan höjt sin utdelningspolicy till 50 procent av nettovinsten, medan Handelsbanken avser att ha en utdelningspolitik som är “konkurrenskraftig” på nordisk basis.

Snittprognosen för Swedbank ligger på 5:37 kronor per aktie, motsvarande 52 procent av den förväntade årsvinsten.

“Efter att Swedbank fått mycket kritik för att ha köpt tillbaka aktier skulle det vara onödigt för dem att potentiellt reta upp politiker genom att dela ut mer än sin utdelningspolicy. Det skulle förvåna mig mycket om Swedbank delar ut mer än 50 procent”, säger en analytiker.

För Handelsbanken ligger snittprognosen på 9:49 kronor per aktie, jämfört med 9:00 kronor i fjol, eller knappt 48 procent av väntad nettovinst.

“Det känns rimligt att Handelsbanken vill visa att de kan öka utdelningen”, säger en annan analytiker.

 Bild: (C) shutterstock—Kheng Guan Toh

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...