- Advertisement -
- Advertisement -

Swedbank / Handelsbanken: Starka räntenetton

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Med större exponeringar mot små- och medelstora företag riktas blickarna mot kreditförlustraden på hemmaplan när Swedbank och Handelsbanken avlägger bokslut.

Utöver det ligger främst starka räntenetton i korten efter bra siffror från Nordea och SEB för fjärde kvartalet.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt inför Swedbanks bokslut klockan 7.00 den 14 februari, följt av Handelsbankens samma tid den 15 februari.

“Jag tycker att det är intressant att både Nordea och Danske Bank ganska tydligt redovisade en kreditförlustuppgång i Sverige. Även om det var från väldigt låga nivåer hoppade det uppe en hel del. Fast vi precis börjat gå in i lågkonjunkturen hoppar kreditförlusterna upp till något mindre låga nivåer”, säger en analytiker.

Han syftar på en ökning från 1 punkt av Danske Banks utlåning i Sverige i tredje kvartalet till en förlustnivå på 33 punkter i det fjärde kvartalet samt att de för Nordeas del hoppade upp till 13 punkter under fjolårets avslutning.

“Det är de högsta nivåerna som redovisats sedan det fjärde kvartalet 2009. Konsensusestimaten ligger fortfarande väldigt lågt för i år och nästa år. Det finns en risk att man får göra om den bilden”, fortsätter analytikern.

Enligt SME Direkts sammanställning av 18 analytikers prognoser väntas Swedbank i snitt fortsatt redovisa kreditåtervinningar, på 155 miljoner kronor för koncernen i kvartalet.

I det tredje kvartalet uppgick koncernens återvinningar till 441 miljoner netto. Den svenska bankrörelsen redovisade kreditförluster om 106 miljoner eller 5 punkter av utlåningen, upp från noll i det andra kvartalet.

För Handelsbanken väntas kreditförluster om 276 miljoner kronor under fjolårets avslutning, att jämföra med rapporterade 157 miljoner kronor i det tredje kvartalet, varav 76 miljoner var hänförligt svensk kontorsrörelse. Förlusterna i de svenska kontoren motsvarade då 3 punkter av utlåningen.

Efter att både Nordea och SEB rapporterat starkare räntenetton än förväntat i det fjärde kvartalet har de inofficiella konsensusförväntningarna för Swedbank och Handelsbanken klättrat uppåt, konstaterar analytikerna.

“Frågan är hur mycket räntenettona förbättras. “Whispering”-siffrorna ligger klart över på både Swedbank och SHB tack vare att Nordea och SEB redovisade starka räntenetton och att det fortfarande var drivet mycket av bolånemarginaler”, säger den analytikern.

En annan analytiker instämmer i att marknaden förväntar sig liknande trender på marginalsidan, framför allt på bolånen, vilken enligt honom är den starkaste överläsningen man kan göra från de tidigare bankrapporterna.

“Jag tror absolut att förväntningarna är högre nu relativt när konsensus publicerades. Efter vad vi sett från de andra bankerna tippar jag att “whispering” är högre vad som står i konsensus på räntenettoraden”, säger han.

Snittprognoserna sammanställda före rapportperiodens start gav vid handen att Swedbanks räntenetto skulle minska marginellt till 4.834 miljoner kronor mellan kvartalen, från 4.857 miljoner i det tredje kvartalet.

För Handelsbankens del förväntades räntenettot öka drygt 1 procent sekventiellt till 6.138 miljoner kronor.

Inkluderat ett par större engångsposter i det fjärde kvartalet väntas Swedbank redovisa ett rörelseresultat på 1.661 miljoner kronor. Swedbank har aviserat att den skriver ned goodwill i Lettland för 1,9 miljarder kronor samt att personalneddragningar kostar banken 330 miljoner.

Före engångsposter och kreditförluster/återvinningar väntas ett rörelseresultat på 3.426 miljoner (3.368).

För Handelsbankens del väntas ett rörelseresultat på 4.150 miljoner kronor i kvartalet (3.883).

Frågan är också om de återstående bankerna vågar tänja på gränserna vad gäller vårens utdelningsförslag.

Swedbank har redan höjt sin utdelningspolicy till 50 procent av nettovinsten, medan Handelsbanken avser att ha en utdelningspolitik som är “konkurrenskraftig” på nordisk basis.

Snittprognosen för Swedbank ligger på 5:37 kronor per aktie, motsvarande 52 procent av den förväntade årsvinsten.

“Efter att Swedbank fått mycket kritik för att ha köpt tillbaka aktier skulle det vara onödigt för dem att potentiellt reta upp politiker genom att dela ut mer än sin utdelningspolicy. Det skulle förvåna mig mycket om Swedbank delar ut mer än 50 procent”, säger en analytiker.

För Handelsbanken ligger snittprognosen på 9:49 kronor per aktie, jämfört med 9:00 kronor i fjol, eller knappt 48 procent av väntad nettovinst.

“Det känns rimligt att Handelsbanken vill visa att de kan öka utdelningen”, säger en annan analytiker.

 Bild: (C) shutterstock—Kheng Guan Toh

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -