- Advertisement -
- Advertisement -

Europa skapades ur historien, USA skapades från en filosofi

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Orden är Margaret Thatchers och hon visste långt innan fondbolagen att “past performance is not a guide to future performance”. Det visste också entreprenörerna som satte segel över Atlanten för att grunda världens största ekonomi, USA. Det fanns en filosofi, en idé om hur man skulle skapa avkastning. När vi väljer investeringsobjekt så som hedgefonder, aktiefonder eller alternativa investeringar kan vi inte begränsa oss till att enkom välja det som har fungerat historiskt

Historisk avkastning är inte ovidkommande. Men vad är det man syftar till när man skriver performance; är det avkastning eller relativ prestation? Vi antar att prestation är en förvaltares förmåga att skapa avkastning i förhållande till andra förvaltares förmåga att skapa avkastning, givet samma investeringsinriktning. Det kan då tyckas rimligt att satsa på den förvaltare som under flera år presterat bättre än andra förvaltare med samma inriktning och medel till hands. De flesta institutionella placeringsreglementen är utformade på sådant sätt att portföljförvaltarens uppgift blir att välja investeringar efter relativ prestation. Tidskrävande och många gånger med tveksamt mervärde jämfört med index.

För att ytterligare belysa problematiken med historisk avkastning / förräntning som indikator för framtida avkastning för en viss typ av investering, föreslår jag att vi gör det med antagandet att vi har hittat den bäste förvaltaren. För 60 år sedan blev en bekant tillfrågad om denne ville vara med i ett fastighetsprojekt. Det gällde att uppföra en fastighet på Valhallavägen i Stockholm. Eftersom området vid den tidpunkten inte var centralt så ansågs det var riskfyllt och därmed svårt att attrahera billigt kapital. 60 år senare visade det sig att investeringen var extremt bra. Detta innebär inte att det idag är en kanoninvestering att bygga en bostadsfastighet på Valhallavägen utan tvärtom så är det ca 2 % i direktavkastning och inte alls speciellt attraktivt för den som vill ha hög avkastning. Våren 2009 var obalansen i kreditmarknaden enorm och den som köpte räntepapper (som inte gick default) kunde göra sig en rejäl hacka (tex hedgefonden Nektar Special Opportunity). Är dessa investeringar indikativa för framtida avkastning för samma värdepapper?

Det finns många entreprenörer på fondmarknaden med nya idéer och filosofier om hur man kan göra kollektiva investeringar. Analysen av fonder med alternativa filosofier är inte svårare, endast annorlunda, än jämförelser av fondhistorik. En analys av framtida avkastningspotential bör grundas i vad investeringsobjeket kostar idag och vad man tror om framtida prisutvecklingen för produkten som produceras och som ska säljas, vare sig det är timmer, pengar, kläder eller guld. Denna analys är grundläggande vid val av alternativa investeringar.

Vad kostar ett parkeringsgarage i Dubai och vad är kvadratmeterhyran i dito? Är Tundra rätt ute i Pakistan? Kommer Carnegie hitta rätt i Afrika? Vi kan i var fall med säkerhet säga: Historisk avkastning är inte vägledande för framtida avkastning…

Bild: (C) shutterstock-olly

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

GG
GG
Gustav Gennow är redaktör på HedgeFonder.nu. Vid sidan av sitt arbete för HedgeFonder.nu driver GG Inscap. GG har tidigare arbetat för en schweizisk privatbank samt med försäkringsförmedling. GG är ekonom från Lunds Universitet med en magister i strategi och informationssystem.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...