S&P sänker nio euroländers betyg, lämnar sju ordörda

STOCKHOLM (Direkt) Standard & Poor’s sänker nio av de 16 euroländernas betyg, bland annat Frankrikes med ett steg till AA+ från AAA, och lämnar sju orörda.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades strax efter klockan 22.45 på fredagskvällen.

Kreditbetygen sänks med två steg för Cypern, Italien, Portugal och Spanien och
med ett steg för Österrike, Frankrike, Malta, Slovaken och Slovenien. Betygen
bekräftas för Belgien, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Luxemburg och
Nederländerna.

Utsikterna för 14 av de 16 länderna är negativa enligt kreditvärderingsinstitutet.

Tyskland och Slovakien tas dock bort från listanöver länder med negativa utsikter. Länderna som åsätts negativa långsiktiga utsikter är följaktligen Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien
och Spanien.

Standard & Poor’s meddelar att dagens besked främst har drivits av bedömningen
att de initiativ som har tagits under de senaste veckorna av EU-politiker kan
visa sig vara en otillräcklig hantering av den nuvarande systemstressen i
eurozonen.

“Som vi ser det inkluderar stressen följande: 1) kreditåtstramningar, 2) ökade
riskpremier för en allt större grupp av obligationsutfärdare i eurozonen, 3) en
samtidig strävan att minska skuldbördan hos både stater och hushåll, 4)
avtagande tillväxtutsikter, och 5) en öppen och utdragen dispyt bland europeiska
politiker angående hur dessa utmaningar ska hanteras”, skriver S&P i sitt
pressmeddelande.

Kreditvärderingsinstitutet nämner EU-toppmötet den 9 december, inför vilket
länderna sattes på nedgraderingslistan, och anser att både resultatet därifrån
och åtföljande uttalanden från politiker tycks otillräckliga för att hantera
situationen.

Desto mer positiv är S&P till ECB, som hanterat krisen väl genom bland annat
lättade krav på panter, och framför allt underlättat för regionens banker att
finansiera sig kortsiktigt.

För de länder S&P bekräftar betyget för, bland annat Tyskland, anges att de
tycks mer motståndskraftiga givet deras relativt starka finanser, bland annat
mindre skuldsatta privata och offentliga sektorer.

Avslutningsvis konstaterar S&P att eurozonländerna kvarstår på relativt höga
nivåer, med undantag för Portugal, Cypern och Grekland.

Pressmeddelandet för hela zonen åtföljdes strax efter klockan 23 av ett separat
för vardera Frankrike och Tyskland. I det om Frankrike motiveras sänkningen till
AA+ och de negativa utsikterna, och i det om Tyskland motiveras varför landet
fortsatt åsätts AAA, stabila utsikter samt tas bort från varningslistan för
negativa utsikter.

 

Bild: (c) Paul Fleet—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.