CTA review: Alfakraft

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och deras egna tradingstrategier i synnerhet. Redaktionen på HedgeFonder.nu formulerade medvetet inbjudan i tämligen vaga och ospecifika termer för att ge en så diversifierad bild av industrin som möjligt. Vi bad dem också att göra en utblick för 2012 och framtiden för CTA, vilket vi inser är svårt för systematiska traders. Bidragen vi erhåller publiceras oredigerade och okommenterade.

Thomas Stridsman, Ansvarig fondförvaltare för ALFA Commodity Fund på ALFAKRAFT (Bild):

Många fondförvaltare sa att 2011 var ett “svårt” år. Vi på ALFAKRAFT ställer oss frågande till detta. Visst, vi, liksom de flesta råvaru- och terminshandlare, gick marginellt back under året, men tradingen som sådan var inte svårare detta år än något annat. Vi tycker vi kan resonera som vi gör eftersom vi är systematiskt trendföljande, vilket betyder att vi gör samma sak i morgon som vi gjorde igår, alla dagar i veckan, alltid. Vi förstår att efter dåliga tider kommer goda tider och efter goda tider är det troligt att vi gör lite förluster, men genom att handla metodiskt behöver tillvaron som sådan inte bli tuffare för det. Att handla metodiskt innebär att man litar på sin kvantitativa och statistiska analys, och gör det man har åsatt sig att göra. Vi prognostiserar aldrig någonting och vi handlar aldrig på våra kortsiktiga förväntningar, utan enbart med stöd av statistiska sannolikheter. Så vad tror vi om 2012? Ingenting! Vi kommer att fortsätta göra vår grej, eftersom vi vet att det är vinstgivande i det långa loppet, oavsett vad som hände 2011 eller vad som kommer att hända 2012. Ingen fondförvaltare eller marknadsanalytiker kan förutspå med någon som helst säkerhet hur han kommer att prestera över det kommande 12 månaderna. I vår värld är de som försöker sig på detta, också de vi undviker mest.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.