KOORDINERADE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD DOLLARLIKVIDITET

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve annonserade på onsdagen, tillsammans med fem andra centralbanker, koordinerade åtgärder för att öka kapaciteten att erbjuda likviditetsstöd till det globala finansiella systemet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Syftet med åtgärderna är att minska spänningarna på finansmarknaderna och
därmed mildra effekterna av dessa spänningar på utbudet av krediter till hushåll och företag och på så sätt stödja ekonomisk aktivitet”, skriver Federal Reserve.

Centralbankerna, utöver Fed, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB och Schweiz Nationalbank, har enats om att sänka räntan på det befintliga temporära dollar-swaparrangemangen med 50 räntepunkter. Den nya räntan blir därmed motsvarande dollar overnight index swap (OIS) plus 50 punkter.

Det nya priset kommer att gälla alla operationer från och med 5 december.

Swaparrangemanget har vidare förlängts till att gälla till och med februari 2013. ECB och centralbankerna i Storbritannien, Japan och Schweiz kommer också att fortsätta att erbjuda tremånaderslån tillsvidare.

Centralbankerna har också enats om att etablera temporära bilaterala
likviditetsswaparrangemang så att likviditet kan erbjudas i varje område i varje valuta om situationen så skulle kräva det.

Federal Reserve noterar att de finansiella instituten i USA för närvarande inte möter några problem med att få likviditet från marknaden.

“Men om förhållandena skulle försämras har Federal Reserve ett flertal verktyg tillgängliga för att erbjuda effektiva likviditetsstöd till sådana institutioner och är redo att använda dessa verktyg vid behov för att stödja finansiell stabilitet och verka för fortsatt kreditgivning till amerikanska hushåll och företag”, skriver Federal Reserve i pressmeddelandet.

Bild: (C) StarJumper—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.