CTA

Goda tider för Managed Futures-fonder framöver enligt rapport

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Rho Asset Management publicerade nyligen en rapport som visar på optimism för managed futures-fonder under de kommande månaderna efter ett ganska svårt år för industrin. Med välvilligt tillstånd har vi översatt rapporten och vill gärna presentera den för er:

Sedan 1987 har det funnits 33 fall där Barclay Top50CTA index (BTop50) har upplevt sju förlustmånader under ett rullande tolvmånadersintervall (7/12). Generellt innebär denna händelse exceptionellt svåra tradingförhållanden och sådana perioder har konsekvent följts av en period av stark utveckling och förbättrad avkastning. Det senaste tillfället inträffade i januari – februari 2010 och oktober 2011.

Vi observerade 7 negativa månader av rullande 12 månader fram till januari 2010 och gjorde den djärva förutsägelsen att avkastningen inom CTA skulle komma tillbaka när vi var på botten av kreditkrisen och framtiden såg ganska dyster ut. I tabellerna nedan har vi summerat avkastningen för BTop50-indexet och Rho Altius 1XL Program under perioden efter januari 2010. Tabell 1 visar att båda theRho Altius 1XL Program och BTop50 index steg kraftigt under de påföljande 12 till 15 månaderna.

I tabell 2 har vi dividerat den absoluta avkastningen i tabell 1 med standardavvikelsen för den månatliga avkastningen räknat från starten av Altius Program, dvs från november 2007 till januari 2010. Tabell 2 visar att både Rho Altius 1XL Program och BTop50 var upp kraftigt, mellan 4 till 5 standardavvikelser efter femton månader.

I oktober 2011 kunde vi konstatera att BTop50 hade sju månader med negativ avkastning under de senaste tolv månaderna. Vi har uppdaterat sannolikheten och magnituden på den förväntade avkastningen under de närmaste tolv månaderna baserat på det genomsnittliga resultatet av BTop50 inklusive de uppgifter som finns i tabell 1 (se figur 1).

Historiskt är det 75% sannolikhet för ett positiv fjärde kvartal för BTop50 index. Emellertid började vi detta Q4 med en förlorande månad i och med oktober. Sammantaget med den säsongsmässiga tendensen och slutsatserna från ”7/12-studien” känner vi oss optimistiska om framtida resultat, även efter att vi konstaterat att historiska resultat inte nödvändigtvis är ett tecken på framtida avkastning. En 12 – 15 månaders horisont tar oss till slutet av 2012. Därför är vi optimistiska inför avkastningspotentialen inom CTA i allmänhet och Altius-programmet i synnerhet, trots det extraordinära ekonomiska läget i Europa och den låga tillväxten på andra håll, fram till slutet av 2012.

Bild: (C) unpict—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.