RIKSBANKEN: LCR BÖR UPPFYLLAS TILL 100% IDAG, ÄVEN I EURO, USD

STOCKHOLM (Direkt) Riksbanken har genomfört ett stresstest där de svenska bankerna drabbas av oväntade kassautflöden. Resultatet visar att de svenska bankerna har minskat sina likviditetsrisker något under 2011.

Det framgår av Riksbankens rapport över den finansiella stabiliteten på tisdagen.

“Men de är alltjämt utsatta för större likviditetsrisker än ett urval europeiska banker. Detta beror delvis på att de svenska bankerna har en stor andel illikvida tillgångar, som bolån, samtidigt som de fortfarande till stor del finansierar sig med hjälp av kortfristiga värdepapper”, skriver Riksbanken som ställer ut flera rekommendationer på området.

Riksbanken anser att de svenska storbankerna redan i dag bör uppfylla Baselkommitténs kortfristiga likviditetsmått Liquidity Coverage Ratio (LCR) till minst 100 procent.

De svenska storbankerna bör redan i dag även uppfylla LCR i euro och i amerikanska dollar till minst 100 procent.

De svenska storbankerna bör fortsätta att minska sina strukturella
likviditetsrisker och närma sig miniminivån på 100 procent i Baselkommitténs strukturella likviditetsmått, Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Därutöver bör bankerna förbättra sin offentliga likviditetsrapportering, som enligt rapporten inte har förbättrats i den utsträckning Riksbanken önskat.

Bild: (C) olly—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.