- Advertisement -
- Advertisement -

Atlant fonder tappar under september

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi har tidigare rapporterat om Atlant Fonders framgångar i sina olika fonder, men under september gick man på pumpen i samtliga fonder som man förvaltar. De två lågriskfonderna Explora och Stability tappade -1,7% respektive -0,4%. Den ackumulerade avkastningen går dock isär mellan dessa två: Explora är -3,8% för helåret medan Stability fortfarande ligger på plus med 1,3%.

De övriga två fonderna Edge och Sharp tappade -1,8% respektive -1,5%, vilket gjorde att den ackumulerade avkastningen föll ytterligare till svaga -21,4% respektive -13,4% för innevarande år.

I förvaltarnas kommentarer i det senaste månadsbrevet för september kan man läsa om de utmaningar som marknaderna utgjorde: ”I förra förvaltningskommentaren skrev vi att vi såg det som mest sannolikt att vi skulle få uppleva nya lägstanivåer på Stockholmsbörsen under september. Den här gången fick vi rätt, och börsen föll som mest drygt 12% fram till den 23 september där en botten träffades på 833 på OMX-index. Detta motsvarar en nedgång på 30% sedan toppen i januari. I slutet av månaden kom en kraftig återhämtning, så att månadsfacit blev en mer modest nedgång på 4,7%.”

Dock lyfter man fram att de problem som finns på macro-nivå inte på långa vägar är löst ännu och att man befarar att tillväxten kan komma att mattas av ytterligare: ”…Greklandsproblematiken synes ha fördjupats allt mer. På den positiva sidan finns en ökad sjukdomsinsikt inom G20, samt likviditetsgarantier från världens ledande centralbanker. Även om vi är optimister till naturen har vi svårt att se att det grundläggande problemet, dvs att så många länder har lånat för mycket pengar, ska gå att lösa på något annat sätt än via besparingar och skattehöjningar. Detta gäller såväl merparten av Euroländerna som USA, vilket sammantaget kommer att innebära en begränsad tillväxt i den globala ekonomin, något som inte BRIC-länderna förmår mer än lindra. Detta problem kommer att finnas under lång tid, alldeles oavsett om man tillskjuter mer pengar i stödfonder och sänker räntorna.”

Atlant Fonder verkar också sälla sig till den alltmer ökande skaran som tror att en grekisk default är ofrånkomlig. ”Vi är emellertid optimistiska till att G20 i samband med detta kommer att ha hunnit ta fram de brandväggar man nu pratar om i termer av samordnade räntesänkningar, gearad räddningsfond etc, vilket kommer att lindra implikationerna på det finansiella systemet. Kanske kan man till och med förekomma denna default, och vi kan då komma att få se ett kortsiktigt rally innan de realekonomiska realiteterna åter tar kommandot över utvecklingen.”

Det framgår också att man förväntar sig ytterligare räntesänkningar och fortsatt ekonomisk kräftgång – något som man inte anser är diskonterat i marknaden – varför man har som huvudscenario ett fortsatt kursfall ner mot 700 på OMX-index under hösten.

Edge och Sharp: ”Som vi skrev i förra förvaltarkommentaren var exponeringen väldigt låg mot aktiemarknaden, varför fonderna endast i begränsad omfattning drabbades av detta. Däremot kom vi fel i ett par korta svängningar vilket kostade en del, och tillsammans med en nedvärdering i fondernas obligationsportföljer medförde att avkastningen blev negativ i september, även om talen blev betydligt mindre än Stockholmsbörsens.”

Explora och Stability: ”Som vi uppgav i förra förvaltarkommentaren hade fonderna en låg exponering mot derivatmarknaden. Stability steg något i derivatbenet, medan Explora var i stort sett oförändrad. Däremot påverkades fonderna fortsatt negativt av värdeförändringen i obligationsportföljerna.”

Bild: (C) aboutpixel.de—Rainer-Sturm

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -