- Advertisement -
- Advertisement -

Atlant fonder tappar under september

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi har tidigare rapporterat om Atlant Fonders framgångar i sina olika fonder, men under september gick man på pumpen i samtliga fonder som man förvaltar. De två lågriskfonderna Explora och Stability tappade -1,7% respektive -0,4%. Den ackumulerade avkastningen går dock isär mellan dessa två: Explora är -3,8% för helåret medan Stability fortfarande ligger på plus med 1,3%.

De övriga två fonderna Edge och Sharp tappade -1,8% respektive -1,5%, vilket gjorde att den ackumulerade avkastningen föll ytterligare till svaga -21,4% respektive -13,4% för innevarande år.

I förvaltarnas kommentarer i det senaste månadsbrevet för september kan man läsa om de utmaningar som marknaderna utgjorde: ”I förra förvaltningskommentaren skrev vi att vi såg det som mest sannolikt att vi skulle få uppleva nya lägstanivåer på Stockholmsbörsen under september. Den här gången fick vi rätt, och börsen föll som mest drygt 12% fram till den 23 september där en botten träffades på 833 på OMX-index. Detta motsvarar en nedgång på 30% sedan toppen i januari. I slutet av månaden kom en kraftig återhämtning, så att månadsfacit blev en mer modest nedgång på 4,7%.”

Dock lyfter man fram att de problem som finns på macro-nivå inte på långa vägar är löst ännu och att man befarar att tillväxten kan komma att mattas av ytterligare: ”…Greklandsproblematiken synes ha fördjupats allt mer. På den positiva sidan finns en ökad sjukdomsinsikt inom G20, samt likviditetsgarantier från världens ledande centralbanker. Även om vi är optimister till naturen har vi svårt att se att det grundläggande problemet, dvs att så många länder har lånat för mycket pengar, ska gå att lösa på något annat sätt än via besparingar och skattehöjningar. Detta gäller såväl merparten av Euroländerna som USA, vilket sammantaget kommer att innebära en begränsad tillväxt i den globala ekonomin, något som inte BRIC-länderna förmår mer än lindra. Detta problem kommer att finnas under lång tid, alldeles oavsett om man tillskjuter mer pengar i stödfonder och sänker räntorna.”

Atlant Fonder verkar också sälla sig till den alltmer ökande skaran som tror att en grekisk default är ofrånkomlig. ”Vi är emellertid optimistiska till att G20 i samband med detta kommer att ha hunnit ta fram de brandväggar man nu pratar om i termer av samordnade räntesänkningar, gearad räddningsfond etc, vilket kommer att lindra implikationerna på det finansiella systemet. Kanske kan man till och med förekomma denna default, och vi kan då komma att få se ett kortsiktigt rally innan de realekonomiska realiteterna åter tar kommandot över utvecklingen.”

Det framgår också att man förväntar sig ytterligare räntesänkningar och fortsatt ekonomisk kräftgång – något som man inte anser är diskonterat i marknaden – varför man har som huvudscenario ett fortsatt kursfall ner mot 700 på OMX-index under hösten.

Edge och Sharp: ”Som vi skrev i förra förvaltarkommentaren var exponeringen väldigt låg mot aktiemarknaden, varför fonderna endast i begränsad omfattning drabbades av detta. Däremot kom vi fel i ett par korta svängningar vilket kostade en del, och tillsammans med en nedvärdering i fondernas obligationsportföljer medförde att avkastningen blev negativ i september, även om talen blev betydligt mindre än Stockholmsbörsens.”

Explora och Stability: ”Som vi uppgav i förra förvaltarkommentaren hade fonderna en låg exponering mot derivatmarknaden. Stability steg något i derivatbenet, medan Explora var i stort sett oförändrad. Däremot påverkades fonderna fortsatt negativt av värdeförändringen i obligationsportföljerna.”

Bild: (C) aboutpixel.de—Rainer-Sturm

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...