Investerarstrategier i tider av oro – en riskfylld balansgång

(SEB) – Det finns fler faktorer än vanligt att beakta innan man som investerare tar sina placerarbeslut, trots en relativt lågt värderad börs. Svaret på frågan “Är det köpläge?” är en högst individuell fråga med individuella svar. SEB:s huvudscenario är att konjunkturuppgången fortsätter, men i långsammare takt.

Aktier och Private Equity har alltjämt de bästa avkstningsmöjligheterna på 1-2 års sikt. Men risknivån går upp och resan framöver kan innebära mycket sjögång med tvära kast mellan våg och vågdal. För den riskskygga är Hegdefonder, High Yield-obligationer och i viss mån råvaror ett bättre val. Det visar SEBs senaste Investment Outlook, marknadens mest omfattande guide över det aktuella investeringsklimatet.

– Vi har kommit till läget när man måste ställa sig frågan om kapitalbevarande eller avkastning ska vara huvudfokus. Och detta blir en balansakt där den enkla sanningen är att gårdagens sanningar är dagens osanningar, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy, SEB Private Banking.

Den gamla “köp och behåll”-strategin där aktier ansågs vara den enda stabila källan till avkastning håller inte längre. Med dagens volatila aktiemarknader och de risker svängningarna ger måste man vara helt klar över varför man äger aktier och vilket syfte de har i den portfölj man förvaltar. Generella “sanningar” som att globala aktier “alltid” avkastar 7-8 procent per år är grova förenklingar och i viss mån ren lögn. Det krävs ofta orealistiskt långa tidsperioder för att man ska ha fog för ett sådant påstående.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.