- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med fond i hedgefond förvaltaren OPM

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Optimized Portfolio Management, OPM, grundades 2003 av Simon Reinius. Idag har de 400 miljoner USD under förvaltning i sina fonder-av-hedgefonder. OPM tillämpar en systematisk metod för att leta efter lågkorrelerande, lågbetaförvaltare, samt försöker generellt i stor utsträckning undvika lång/kort aktiehedgefonder och kreditförvaltare. Företaget har bytt ägare två gånger under den senaste tiden, från att ha varit privat ägt till att först vara delägt av HQ och efter bankens kollaps har ägandet därefter gått vidare till Carnegie.

Vi träffade Andre Havas (bilden) i Stockholm, och här nedan följer vad han hade att berätta:

HedgeFonder.nu: Skulle du säga att aptiten för fond-i-fonder har förändrats efter Madoff, hur upplever du det i due diligence- och beslutsprocessen för investeringar bland dina kunder?

André Havas:  Jag skulle säga att investerare är mer benägna nu att använda fonder-av-hedgefonder för att ha en tredje part som kan hantera en bok av hedgefonder effektivt. Självklart eftersöker investerare också due diligence-processen för undvikande av sådana händelser som Madoff, Amaranth och Latitude, men jag skulle vilja hävda att kombinationen och portföljkonstruktionen av olika strategier, risker och förvaltare är av största vikt när man väljer en förvaltare av fonder-av-hedgefonder.

HedgeFonder.nu: Tror du att det finns skillnader i preferenser när man väljer en förvaltare av fonder-av-hedgefonder mellan privata och institutionella investerare?

André Havas:  Jag skulle säga att institutionella investerare är mer intresserade av korrelation, beta och den inneboende underliggande risken medan den privata investeraren vill ha högt beta på uppsidan och begränsning på nedsidan, vilket är ett scenario som sällan händer. Jag tror att de har lite mer riskaptit jämfört med institutionella investerare som har något mer realistiska förväntningar jämfört med privata investerare.

HedgeFonder.nu: Kan du berätta lite om er urvalsprocess, hur du ser på det investeringsbara universet av hedgefonder och hur bryter ni ner det?

André Havas:  Viktiga parametrar för OPM är inneboende risk, korrelation och prestationsmått, förutom att vi favoriserar strategier och förvaltare med långt trackrecord och lågt portföljbeta. Vi utför en standardiserad due diligence-process med en snabb reaktionstid på säljsignaler, något som har varit bra för vår avkastning. Det finns gott om kompetenta förvaltare som debiterar 2/20 (red: 2%/20% peformance-fee).

HedgeFonder.nu: Kan du ge oss några namn och exempel på underliggande förvaltare ni använder eller har använt tidigare?

André Havas:  Just nu är vi investerade i till exempel Brevan Howard, Moore, GLG och QIM, för att nämna några. Alla har olika egenskaper och bidrar gemensamt genom att komplettera varandra i en hedgefondportfölj.

HedgeFonder.nu: Har ni en speciell tilt mot nordiska förvaltare? Ser du att ni använder dem oftare än andra, kanske för att ni enklare kan få tillgång till information?

André Havas:  Vi känner att vår fördel är att förvalta en global fond-av-hedgefonder med lokal närvaro. Vi uppskattar att lokala förvaltare kan marknadsföra sig själva och att investerare kan allokera kapital till dem ganska lätt givet att det är en så liten marknad, alltså kan inte OPM tillföra något mervärde för den lokala investeraren.

HedgeFonder.nu: Hur ofta omvärderar ni era positioner, och vad skulle få er att lämna en förvaltare? Är vinsthemtagning någonsin en fråga som är uppe till diskussion?

André Havas:  Vi utvärderar kontinuerligt och det kan finnas olika triggers, där en vanlig utlösande faktor är volatilitetsavvikelse jämfört med utvecklingen på den underliggande marknaden och jämförbara fonder.

HedgeFonder.nu: Var skulle du säga OPM kan ha en fördel gentemot andra fond-i-fondförvaltare?

André Havas:  En fördel är att vi är baserade i Sverige, långt från ’bruset’ och problemet att inte bli frestad av “du-måste-ha-den-förvaltaren” snacket. En annan fördel är vår obevekliga säljdisciplin.

HedgeFonder.nu: Med “Kappa” lanserar ni er första UCITS-fond. Vad anser du är de verkliga fördelarna för en investerare att placera i en UCITS-fond?

André Havas: Den största fördelen är att äntligen kan kunder via fondplattformar och sparare i fondförsäkringar nu dra nytta av en portfölj av livskraftiga och stabila hedgefonder vilket ger dem möjlighet att diversifiera sina portföljer. Självklart är transparens och likviditet några av fördelarna, men som inte bör missbrukas utan användas när man verkligen behöver den, vår fond är en by and hold strategi. Dessutom kommer det att ge privata bankers en möjlighet att allokera mer effektivt för kunders räkning till kompetenta förvaltare.

HedgeFonder.nu: Framöver, vilka strategier föredrar ni för era portföljer och vilka skulle ni undvika, säg under de närmaste 12 månaderna?

André Havas: Vi kommer alltid att undvika strategier med högt marknadsbeta och strategier som inte är i linje med likviditeten i våra fondportföljer, förutom det letar vi efter en så enkel sak som bra förvaltare med robust legal och operationell infrastruktur.

 

Bild: (c) HedgeNordic.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -