- Advertisement -
- Advertisement -

FED: RELATIVT AGGRESSIVT BESKED, OSÄKERT OM DET LUGNAR

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve var, inom ramen för vad som låg på bordet idag, “så aggressiva som de kunde”, men det är inte säkert att det lugnar investerarna

Det skriver John Ryding och Conrad DeQuadros, vid RDQ Economics, i en snabbkommentar på Fed-beskedet.

Federal Reserve annonserade en “Operation Twist”, där den skiftar 400 miljarder dollar av statspappersportföljen från löptider upp till tre år till löptider mellan sex och 30 år. RDQ hade inför mötet spekulerat att statspapper för mellan 200 och 400 miljarder skulle skiftas från korta till långa löptider.

“Vi uppskattar att denna twistoperation kommer att förkorta den genomsnittliga löptiden i allmänhetens innehav av statspapper med omkring sex månader (tillbaka till 53 månader som den var i början av året)”, noterar RDQ-ekonomerna.

De konstaterar samtidigt att beskedet att förfallande bostadspapper nu ska återinvesteras i nya bostadspapper var en överraskning, det kan öka efterfrågan på bostadspapper med omkring 13 miljarder dollar per månad relativt den senaste tidens trend.

Enligt RDQ är dock ingen av de nya Fedåtgärderna penningpolitik, det är i stället en kombination av portföljhanteringspolicy och kreditmarknadspolicy. De tror inte heller att åtgärderna kommer att stödja bostadsmarknaden eftersom det inte är räntenivåerna som hämmar köp- eller refinansieringsaktiviteten. Samtidigt kan Feds negativa beskrivning av om riskerna mot de ekonomiska utsikterna förta överraskningseffekten av de annonserade åtgärderna.

“Uttalandet, med den utökade bedömningen om nedåtrisker, oroar troligen aktiemarknaderna mer än vad twiståtgärderna lugnar investerarna”, skriver RDQ Economics.

Petter Lundvik, ekonom på Handelsbanken, skriver en kommentar att “operation twist skäller mer än det biter”. Han bedömer att storleken på portföljskiftet är måttligt, och att det knappast kommer att påverka priserna/räntorna såvida marknaderna inte är stressade. Så var fallet 2009 när Fed lanserade QE1, men
inte längre.

“Därmed kommer operation twist troligen inte att påverka den reala ekonomin mycket, men det kan hjälpa sentimentet på kort sikt och därmed minska risken för en självförstärkande negativ aktieprisspiral. För närvarande verkar dock den mesta oron komma från den finansiella turbulensen i euroområdet snarare än inhemsk svaghet i USA”, skriver Petter Lundvik.


Bild: (C) StarJumper—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CTA Roundtable 2023: A Wish to a Genie in Bottle

Stockholm (HedgeNordic) – Once again, we were humbled and exuberant to attract some of the brightest stars in the CTA space to join us...

Enfusion Platform: An Integrated Front, Middle and Back Office Experience

London (HedgeNordic) – Sweden is the third largest hedge fund hub in Europe, and the overall Nordic region is important for the Enfusion platform,...

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -