- Advertisement -
- Advertisement -

FED: RELATIVT AGGRESSIVT BESKED, OSÄKERT OM DET LUGNAR

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve var, inom ramen för vad som låg på bordet idag, “så aggressiva som de kunde”, men det är inte säkert att det lugnar investerarna

Det skriver John Ryding och Conrad DeQuadros, vid RDQ Economics, i en snabbkommentar på Fed-beskedet.

Federal Reserve annonserade en “Operation Twist”, där den skiftar 400 miljarder dollar av statspappersportföljen från löptider upp till tre år till löptider mellan sex och 30 år. RDQ hade inför mötet spekulerat att statspapper för mellan 200 och 400 miljarder skulle skiftas från korta till långa löptider.

“Vi uppskattar att denna twistoperation kommer att förkorta den genomsnittliga löptiden i allmänhetens innehav av statspapper med omkring sex månader (tillbaka till 53 månader som den var i början av året)”, noterar RDQ-ekonomerna.

De konstaterar samtidigt att beskedet att förfallande bostadspapper nu ska återinvesteras i nya bostadspapper var en överraskning, det kan öka efterfrågan på bostadspapper med omkring 13 miljarder dollar per månad relativt den senaste tidens trend.

Enligt RDQ är dock ingen av de nya Fedåtgärderna penningpolitik, det är i stället en kombination av portföljhanteringspolicy och kreditmarknadspolicy. De tror inte heller att åtgärderna kommer att stödja bostadsmarknaden eftersom det inte är räntenivåerna som hämmar köp- eller refinansieringsaktiviteten. Samtidigt kan Feds negativa beskrivning av om riskerna mot de ekonomiska utsikterna förta överraskningseffekten av de annonserade åtgärderna.

“Uttalandet, med den utökade bedömningen om nedåtrisker, oroar troligen aktiemarknaderna mer än vad twiståtgärderna lugnar investerarna”, skriver RDQ Economics.

Petter Lundvik, ekonom på Handelsbanken, skriver en kommentar att “operation twist skäller mer än det biter”. Han bedömer att storleken på portföljskiftet är måttligt, och att det knappast kommer att påverka priserna/räntorna såvida marknaderna inte är stressade. Så var fallet 2009 när Fed lanserade QE1, men
inte längre.

“Därmed kommer operation twist troligen inte att påverka den reala ekonomin mycket, men det kan hjälpa sentimentet på kort sikt och därmed minska risken för en självförstärkande negativ aktieprisspiral. För närvarande verkar dock den mesta oron komma från den finansiella turbulensen i euroområdet snarare än inhemsk svaghet i USA”, skriver Petter Lundvik.


Bild: (C) StarJumper—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...