FED: RELATIVT AGGRESSIVT BESKED, OSÄKERT OM DET LUGNAR

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve var, inom ramen för vad som låg på bordet idag, “så aggressiva som de kunde”, men det är inte säkert att det lugnar investerarna

Det skriver John Ryding och Conrad DeQuadros, vid RDQ Economics, i en snabbkommentar på Fed-beskedet.

Federal Reserve annonserade en “Operation Twist”, där den skiftar 400 miljarder dollar av statspappersportföljen från löptider upp till tre år till löptider mellan sex och 30 år. RDQ hade inför mötet spekulerat att statspapper för mellan 200 och 400 miljarder skulle skiftas från korta till långa löptider.

“Vi uppskattar att denna twistoperation kommer att förkorta den genomsnittliga löptiden i allmänhetens innehav av statspapper med omkring sex månader (tillbaka till 53 månader som den var i början av året)”, noterar RDQ-ekonomerna.

De konstaterar samtidigt att beskedet att förfallande bostadspapper nu ska återinvesteras i nya bostadspapper var en överraskning, det kan öka efterfrågan på bostadspapper med omkring 13 miljarder dollar per månad relativt den senaste tidens trend.

Enligt RDQ är dock ingen av de nya Fedåtgärderna penningpolitik, det är i stället en kombination av portföljhanteringspolicy och kreditmarknadspolicy. De tror inte heller att åtgärderna kommer att stödja bostadsmarknaden eftersom det inte är räntenivåerna som hämmar köp- eller refinansieringsaktiviteten. Samtidigt kan Feds negativa beskrivning av om riskerna mot de ekonomiska utsikterna förta överraskningseffekten av de annonserade åtgärderna.

“Uttalandet, med den utökade bedömningen om nedåtrisker, oroar troligen aktiemarknaderna mer än vad twiståtgärderna lugnar investerarna”, skriver RDQ Economics.

Petter Lundvik, ekonom på Handelsbanken, skriver en kommentar att “operation twist skäller mer än det biter”. Han bedömer att storleken på portföljskiftet är måttligt, och att det knappast kommer att påverka priserna/räntorna såvida marknaderna inte är stressade. Så var fallet 2009 när Fed lanserade QE1, men
inte längre.

“Därmed kommer operation twist troligen inte att påverka den reala ekonomin mycket, men det kan hjälpa sentimentet på kort sikt och därmed minska risken för en självförstärkande negativ aktieprisspiral. För närvarande verkar dock den mesta oron komma från den finansiella turbulensen i euroområdet snarare än inhemsk svaghet i USA”, skriver Petter Lundvik.


Bild: (C) StarJumper—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.