- Advertisement -
- Advertisement -

BOE: 9 AV 9 LEDAMÖTER BAKOM OFÖRÄNDRAD STYRRÄNTA

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Samtliga nio ledamöter i Bank of Englands policykommitté, MPC, röstade för att lämna styrräntan oförändrad på 0,50 procent vid det penningpolitiska mötet den 8 september.

Det framgår av det mötesprotokoll som offentliggjordes på onsdagen, enligt Bloomberg News.

BOE-ledamoten Adam Posen behöll sitt krav på att utöka tillgångsköpen med 50 miljarder pund.

De flesta ledamöterna uppgav att det var i ökad grad sannolikt att ytterligare tillgångsköp för att lätta på de penningpolitiska förhållandena kan komma att krävas vid någon tidpunkt.

“För en del ledamöter skulle en fortsättning av de förhållanden som rått under den senaste månaden sannlikt vara tillräckligt för att rättfärdiga en utökning av programmet för tillgångsköp vid nästföljande möte”, står det i protokollet.

Ledamöterna noterade att det varit betydande nyheter på nedsidan vad gäller aktiviteten under den senaste månaden, inklusive USA och kärnländerna i euroområdet, vilket pekar mot en synkroniserad inbromsning i den globala tillväxten. Tillsammans med barometrar i Storbritannien innebär detta att
tillväxten under andra halvan av 2011 komma att bli betydligt svagare än vad som förutsågs i inflationsrapporten i augusti.

Ledamöterna övervägde flera sätt att lätta på penningpolitiken, inklusive en förändrad löptid i tillgångsinnehaven eller att ompröva beslutet att inte sänka räntan under 0,50 procent. De diskuterade också huruvida de skulle ge “explicit vägledning” vad gäller den framtida banan för styrräntan.

“Vid detta tillfälle föreföll inget av dessa alternativ att föredras framför en policy med ytterligare tillgångsköp om en ytterligare penningpolitisk lättnad skulle krävas”, står det i protokollet.

Bild: (C) Jan von Bröckel—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Best-Ever Start to the Year for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry, as indicated by the Nordic Hedge Index, has kicked off the year with its strongest performance...

“This is a Bear Market Rally”

Stockholm (HedgeNordic) – Broad stock markets have staged a solid recovery since the bear-market low of mid-October 2022. Despite the passage of nearly one...

Nasdaq Introduces Futures Tied to Swedish Small-Cap Index

Stockholm (HedgeNordic) – Nasdaq has rolled out futures linked to the OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index. This index, and by extension,...

Norselab’s Credit Arm Eyes AUM Doubling with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norselab’s credit arm, which has grown to NOK 2.7 billion in assets under management within just 18 months since its inception,...

Nykredit’s Former Fixed Income Head to Join HP Fonds

Stockholm (HedgeNordic) – After departing from his role as Head of Fixed Income at Nykredit Asset Management six months ago, Henrik Jørgensen will be...

Swiss Wealth Manager Opens RFP for CTA Investment

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss wealth manager is currently searching for a CTA manager running a cross-asset class strategy with a systematic approach. The...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -