- Advertisement -
- Advertisement -

BOE: 9 AV 9 LEDAMÖTER BAKOM OFÖRÄNDRAD STYRRÄNTA

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Samtliga nio ledamöter i Bank of Englands policykommitté, MPC, röstade för att lämna styrräntan oförändrad på 0,50 procent vid det penningpolitiska mötet den 8 september.

Det framgår av det mötesprotokoll som offentliggjordes på onsdagen, enligt Bloomberg News.

BOE-ledamoten Adam Posen behöll sitt krav på att utöka tillgångsköpen med 50 miljarder pund.

De flesta ledamöterna uppgav att det var i ökad grad sannolikt att ytterligare tillgångsköp för att lätta på de penningpolitiska förhållandena kan komma att krävas vid någon tidpunkt.

“För en del ledamöter skulle en fortsättning av de förhållanden som rått under den senaste månaden sannlikt vara tillräckligt för att rättfärdiga en utökning av programmet för tillgångsköp vid nästföljande möte”, står det i protokollet.

Ledamöterna noterade att det varit betydande nyheter på nedsidan vad gäller aktiviteten under den senaste månaden, inklusive USA och kärnländerna i euroområdet, vilket pekar mot en synkroniserad inbromsning i den globala tillväxten. Tillsammans med barometrar i Storbritannien innebär detta att
tillväxten under andra halvan av 2011 komma att bli betydligt svagare än vad som förutsågs i inflationsrapporten i augusti.

Ledamöterna övervägde flera sätt att lätta på penningpolitiken, inklusive en förändrad löptid i tillgångsinnehaven eller att ompröva beslutet att inte sänka räntan under 0,50 procent. De diskuterade också huruvida de skulle ge “explicit vägledning” vad gäller den framtida banan för styrräntan.

“Vid detta tillfälle föreföll inget av dessa alternativ att föredras framför en policy med ytterligare tillgångsköp om en ytterligare penningpolitisk lättnad skulle krävas”, står det i protokollet.

Bild: (C) Jan von Bröckel—pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...