BOE: 9 AV 9 LEDAMÖTER BAKOM OFÖRÄNDRAD STYRRÄNTA

STOCKHOLM (Direkt) Samtliga nio ledamöter i Bank of Englands policykommitté, MPC, röstade för att lämna styrräntan oförändrad på 0,50 procent vid det penningpolitiska mötet den 8 september.

Det framgår av det mötesprotokoll som offentliggjordes på onsdagen, enligt Bloomberg News.

BOE-ledamoten Adam Posen behöll sitt krav på att utöka tillgångsköpen med 50 miljarder pund.

De flesta ledamöterna uppgav att det var i ökad grad sannolikt att ytterligare tillgångsköp för att lätta på de penningpolitiska förhållandena kan komma att krävas vid någon tidpunkt.

“För en del ledamöter skulle en fortsättning av de förhållanden som rått under den senaste månaden sannlikt vara tillräckligt för att rättfärdiga en utökning av programmet för tillgångsköp vid nästföljande möte”, står det i protokollet.

Ledamöterna noterade att det varit betydande nyheter på nedsidan vad gäller aktiviteten under den senaste månaden, inklusive USA och kärnländerna i euroområdet, vilket pekar mot en synkroniserad inbromsning i den globala tillväxten. Tillsammans med barometrar i Storbritannien innebär detta att
tillväxten under andra halvan av 2011 komma att bli betydligt svagare än vad som förutsågs i inflationsrapporten i augusti.

Ledamöterna övervägde flera sätt att lätta på penningpolitiken, inklusive en förändrad löptid i tillgångsinnehaven eller att ompröva beslutet att inte sänka räntan under 0,50 procent. De diskuterade också huruvida de skulle ge “explicit vägledning” vad gäller den framtida banan för styrräntan.

“Vid detta tillfälle föreföll inget av dessa alternativ att föredras framför en policy med ytterligare tillgångsköp om en ytterligare penningpolitisk lättnad skulle krävas”, står det i protokollet.

Bild: (C) Jan von Bröckel—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.