Danske Capital får förvaltningsuppdrag

Danske Capitals har fått uppdraget att förvalta Länsförsäkringars Totalfond. Det är ett löpande uppdrag att förvalta värden om cirka 4 miljarder SEK och inleds under slutet av september månad. Sedan tidigare förvaltar Danske Capital Länsförsäkringars Europafond och Trygghetsfond.

Totalfonden är en av Länsförsäkringars största och viktigaste fonder med ett stort antal sparare. Fonden är en aktiefond och innehåller svenska och globala aktier. Danske Capital ges av Länsförsäkringar ett större mandat att fördela fondens tillgångar mellan olika marknader.

– Totalfonden är en av våra breda viktiga fonder som har ett stort antal sparare. Fonden har inte gett kunderna en tillräckligt bra avkastning, därför byter vi nu förvaltare. Vi bedömer att Danske Capital har goda förutsättningar att skapa bra avkastning till spararna, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson som är chef för Länsförsäkringars fondbolag.

– Att få ytterligare ett uppdrag av Länsförsäkringar är något vi är väldigt stolta över. Samarbetet oss emellan fungerar mycket väl och vi välkomnar det utökade förtroende som Länsförsäkringar gett oss, säger Pehr-Olof Malmström Head of Alpha Business Danske Capital AB.

– Samarbetet med Länsförsäkringar är något som glädjer oss mycket. Vi har samsyn kring hur förvaltning skall genomföras med höga krav på prestation och kvalitet, säger André Vatsgar VD Danske Capital AB.

Bild: (C) by birgitH—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.