USA: BEKRÄFTAR AAA-BETYG, STABILA UTSIKTER – FITCH

STOCKHOLM (Direkt) Fitch bekräftade på tisdagen USA:s kreditbetyg för långsiktig upplåning, AAA, med stabila utsikter, enligt ett pressmeddelande. Även det kortsiktiga betyget på F1+ bekräftas.

Fitch skriver i sin rapport att det bekräftade AAA-betyget återspeglar att de viktigaste delarna av USA:s “exceptionella kreditvärdighet” fortsatt är intakta, nämligen landets centrala roll i det globala finansiella systemet och den flexibla och rika ekonomi som utgör basen för intäkterna. Penningpolitisk flexibilitet och växelkursflexibilitet stärker också kapaciteten för den amerikanska ekonomin att absorbera och anpassa sig till chocker.

Fitch kommer att revidera sina prognoser för de amerikanska statsfinanserna i ljuset av vilka överväganden den partiövergripande kongresskommittén lämnar i slutet av november liksom de ekonomiska utsikterna för USA i slutet av året.

Skulle Fitch då revidera upp de medelfristiga prognoserna för det amerikanska budgetunderskottet, till följd av antingen en svagare ekonomisk återhämtning eller att kongresskommittén inte kan enas om åtminstone 2.100 miljarder dollar i budgetstärkande åtgärder, skulle det “troligen resultera” i en åtgärd som är
negativ för betyget.

“Denna åtgärd skulle mest troligt vara att utsikterna ändras till negativa från stabila, vilket skulle indikera att sannolikheten för en nedgradering inom två år sikt är högre än 50 procent. Mindre troligt är att kreditbetyget skulle nedgraderas ett steg”, skriver Fitch.

Fitch skriver vidare att såväl dollarn som amerikanska statsobligationer utgör en global benchmark och att USA:S kreditprofil gynnas av en finansiell flexibilitet och skuldtolerans som är utan motsvarighet även bland andra stora länder med AAA-betyg. Dollarn status som global reservvaluta och djupet i den
amerikanska statsobligationsmarknaden gör att USA har minimala risker mot sin finansiering och hjälper samtidigt till att hålla upplåningskostnaderna låg.

Kreditvärderingsinstitutet ser den amerikanska ekonomin som en av de mest produktiva i världen och Fitch räknar fortsatt med att den amerikanska tillväxten, och skattebasen, kommer att vara en av de mest dynamiska bland AAA-länderna. Detta stödjer en stabilisering och senare en reduktion av skuldbördan. Fitch räknar med att den amerikanska ekonomin återfår momentum och
att en period av tillväxt över trend kommer att följas av en tillväxt på 2,25 procent på lång sikt.

Fitch räknar med att det amerikanska budgetunderskottet kommer att uppgå till 94 procent av BNP i år, det högsta bland länderna med AAA-betyg. Den federala regeringen har dock bara en skuldsättning på 70 procent av BNP, lägre än för centralregeringarna i andra stora länder med AAA-betyg.

Prognoserna är att den totala statsskulden kommer att stabiliseras på 105 procent av BNP (85 procent federalt) i slutet av årtiondet, vilket enligt Fitch också utgör en övre gräns för vad som förenligt med att USA behåller sitt AAA-betyg.

Bild: (C) detailblick—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.