- Advertisement -
- Advertisement -

GULD: NÅR GENOMSNITT 2.000 USD/UNS 2012 – BARCLAYS

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Guldmarknaden har gått igenom ett antal fundamentala förändringar som har stöttat de rekordhöga prisnivåerna de senaste åren och förhindrat en liknande krasch som den 1980. Guldpriset kommer att fortsätta att stiga framöver och nå ett genomsnitt om 2.000 dollar per uns 2012.

Den bedömningen gör Barclays i en analys på tisdagen.

Banken nämner tre anledningar till att guldpriset kommer att fortsätta att stiga:

Dels har ett strukturellt skifte tillbaka till makroekonomisk osäkerhet skett i spåren av skuldkrisen och kreditbetygssänkningar. Dessutom har det skett en skarp acceleration i investeringsefterfrågan. Utöver det har guldköp från centralbanker återvänt från nya håll och i stora storlekar, en trend som bedöms fortsätta.

Sett till att guldmarknaden befinner sig i en säsongsmässigt låg period av efterfrågan tror dock Barclays att priserna kan komma att vara ett ämne för tillfälliga korrektioner. Efterfrågan på smycken kan dämpas av de höga priserna och skrotutbudet borde öka av samma anledning. Dessutom kan höjningar av marginalkraven skapa tillfälliga korrektioner.

“Vi tror att dessa faktorer sannolikt kommer att dämpa rallyt återkommande gånger men under korta perioder. Utöver det tror vi att den makroekonomiska omgivningen utvecklar sig till att bli allt mer fördelaktigt för guldpriset, och en mycket mer positiv global ekonomi, tillsammans med höga och stigande räntor
och kontrollerad inflation, kommer att krävas för att sätta punkt för
guldfesten”, skriver Barclays.

Barclays tror vidare att den fysiska guldmarknaden kommer att stramas åt marginellt 2011 jämfört med 2010 i takt med att efterfrågan från den officiella sektorn stiger, utbudet av skrot svarar sent på rekordpriserna, och efterfrågan på mynt och elektrolik ökar. Detta spås motverka en måttlig tillväxt i gruvbrytning och en svalare efterfrågan på smycken.

Vad gäller efterfrågan från aktörer på finansmarknaden skriver banken att “investerare nu har omfamnat guld och debatterar om hur stor procentandel av portföljen som det borde bestå av. Det senaste makroekonomiskt tumultet har återigen tänt till investerares aptit efter vad som var en dämpad start på året.”

Bild: (C) VRD—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...