GULD: NÅR GENOMSNITT 2.000 USD/UNS 2012 – BARCLAYS

STOCKHOLM (Direkt) Guldmarknaden har gått igenom ett antal fundamentala förändringar som har stöttat de rekordhöga prisnivåerna de senaste åren och förhindrat en liknande krasch som den 1980. Guldpriset kommer att fortsätta att stiga framöver och nå ett genomsnitt om 2.000 dollar per uns 2012.

Den bedömningen gör Barclays i en analys på tisdagen.

Banken nämner tre anledningar till att guldpriset kommer att fortsätta att stiga:

Dels har ett strukturellt skifte tillbaka till makroekonomisk osäkerhet skett i spåren av och kreditbetygssänkningar. Dessutom har det skett en skarp acceleration i investeringsefterfrågan. Utöver det har guldköp från återvänt från nya håll och i stora storlekar, en trend som bedöms fortsätta.

Sett till att guldmarknaden befinner sig i en säsongsmässigt låg period av efterfrågan tror dock Barclays att priserna kan komma att vara ett ämne för tillfälliga korrektioner. Efterfrågan på smycken kan dämpas av de höga priserna och skrotutbudet borde öka av samma anledning. Dessutom kan höjningar av marginalkraven skapa tillfälliga korrektioner.

“Vi tror att dessa faktorer sannolikt kommer att dämpa rallyt återkommande gånger men under korta perioder. Utöver det tror vi att den makroekonomiska omgivningen utvecklar sig till att bli allt mer fördelaktigt för guldpriset, och en mycket mer positiv global ekonomi, tillsammans med höga och stigande
och kontrollerad inflation, kommer att krävas för att sätta punkt för
guldfesten”, skriver Barclays.

Barclays tror vidare att den fysiska guldmarknaden kommer att stramas åt marginellt 2011 jämfört med 2010 i takt med att efterfrågan från den officiella sektorn stiger, utbudet av skrot svarar sent på rekordpriserna, och efterfrågan på mynt och elektrolik ökar. Detta spås motverka en måttlig tillväxt i gruvbrytning och en svalare efterfrågan på smycken.

Vad gäller efterfrågan från aktörer på finansmarknaden skriver banken att “investerare nu har omfamnat och debatterar om hur stor procentandel av portföljen som det borde bestå av. Det senaste makroekonomiskt tumultet har återigen tänt till investerares aptit efter vad som var en dämpad start på året.”

Bild: (C) VRD—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.