Schweiz: centralbanken kämpar mot superstark franc

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – I spåren av den finansiella oron på världens börser, med efterföljande förstärkning av Schweizerfrancen som den ’säkra hamnen’ för de som sökte skydd i en stabil valuta, meddelade Schweiz centralbank, Swiss National Bank (SNB), att man vidtar åtgärder för att motverka den starka francen, som enligt banken bedöms vara massivt övervärderad. I ett uttalande i början av augusti, som citeras av SIX, framhöll man att det hotade den schweiziska ekonomin.

Bland åtgärderna kommer centralbanken att öka likviditetstillförseln och ska genomföra valutaswappar, vilket man senast använde under finanskrisen 2008. Dessutom uppger SNB att man kommer att vidta ytterligare åtgärder om det bedöms nödvändigt och att räntan kommer ligga nära noll.

Konsekvenserna för de schweiziska företagen börjar bli märkbar när exportintäkterna skall räknas om från dollar eller andra valutor till schweizerfranc. Exemplen börjar bli fler och fler, där en ökande försäljning i utländsk valuta räknat, förbyts i sjunkande omsättning för företaget, omräknat till franc, något som i förlängningen urholkar konkurrenskraften för de schweiziska företagen. I situationer som dessa är den schweiziska ekonomin helt enkelt för bra för sitt eget bästa.

Bild: (C) PanOptika—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.