- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med hedgefond förvaltaren Systematic Capital

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Systematic Capital Nordic AB är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare som förvaltar fonden Topach Core . Fonden investerar i globala finansiella instrument och använder bland annat s.k. Exchange Traded Funds (ETF) och terminskontrakt tillsammans i en strikt systematisk investeringsprocess, vilket också förvaltningsbolagets namn antyder.

”Juli månads svaga utveckling var bara ett förspel till de branta fall som kommit i början av augusti. Om marknaderna fortsätter nedåt så kommer Topach successivt att stänga positioner som går in i en negativ trend. Om tvärtom marknaderna återhämtar sig så kommer Topach att behålla exponeringen och även öka densamma i takt med att marknaderna stärks ytterligare. Den här anpassningen är en av Topachs största styrkor och gör att investeraren slipper att själv avgöra köp- och säljtidpunkter.”, Det skriver Systematic Capital i sitt månadsbrev för juli 2011.

Topach Core har tappat -1,8% hittills under augusti (17/8), men har fortfarande en positiv utveckling i år,uppgående till +0,59%.

Vi hade möjlighet att ställa några frågor till Ulf Björkman , (bilden) Förvaltningschef och här är hans svar:

HedgeFonder.nu: De globala marknaderna, oavsett om det gäller aktier, valuator, råvaror eller räntor, med flera, är just nu verkligen i en intressant period. Hur klarar sig er portfölj?

Ulf Björkman: Topach Core står emot väl trots påtagligt negativa prisrörelser för många tillgångsklasser. Våra mekanismer för riskreducering har sedan en tid slagit till, bl a reducerande exponering till aktier i såväl den utvecklade delen av Europa som ‘emerging Europe’.

HedgeFonder.nu: Kan du berätta lite mer om hur ni är positionerade just nu? Vilka sektorer är ni nettoexponerade mot och hur har den förändrats de senaste veckorna?

Ulf Björkman: I historisk närtid har vi minskat bruttoexponeringen med drygt 20 procentenheter. Vi har reducerat aktieandelen och även allokeringen till vissa alternativa strategier. Vi har i nuläget runt 15% allokerat till aktier, huvudsakligen i USA, 29% i räntebärande instrument och runt 20% av exponeringen ligger i alternativa strategier, många betjänta av den nuvarande turbulensen.

HedgeFonder.nu: Rent generellt, brukar er strategi fungera bra i dessa volatila och nervösa marknader? Har ni möjlighet att utnyttja de korta, mer opportunistiska svängningar som skapas nu, eller föredrar ni längre, mer trendande marknader med en tydlig riktning?

Ulf Björkman: I volatila perioder så undviker vi förluster i beta-delen av portföljen genom att minska exponeringen och flytta frigjort kapital till cash. I alpha-portföljen har vi allokeringar till strategier, exempelvis Managed Futures, som genom att gå kort tjänar pengar när priserna rör sig söderut. Den bästa marknadsmiljön långsiktigt för Topach Core är ett ’Goldilock-scenario’, en period med god global tillväxt utan stigande inflation.

HedgeFonder.nu: Berätta mer om Topach, vad är det för strategi, var kommer det ifrån och hur fungerar den?

Ulf Björkman: Vi har en generell metodik för att konstruera portföljer av finansiella tillgångar. Metodiken för att skapa den strategiska portföljen utgår från en ’Gain/Loss’-optimering; i en simuleringsprocess genereras den portfölj av tillgångar som maximerar sannolikheten för att få en avkastning överstigande portföljens ’Minimum Return Target’. Därutöver finns ett antal mekanismer som i ett kortare perspektiv genererar positionsförändringar och som leder till den implementerade taktiska portföljen,

I fallet med fonden Topach Core så har vi applicerat den generella metodiken inom ramen för tillgångsallokering. Topach Core är en global väldiversifierad ’asset allocation’-portfölj som innehåller investeringar i aktier, räntebärande instrument, råvaror, fastigheter och hedgefonder.

Topach, som för övrigt står för TOtal Portfolio ApproaCH, är en egenutvecklad metodik för systematisk tillgångsslagsallokering.

HedgeFonder.nu: Av er portfölj framgår det att ca 25% är investerat I en “alpha portfolio”, vad är det? Dessutom har ni en liten exponering mot fastigheter – varför det?

Ulf Björkman: ‘Alpha portfolio’ utgörs av allokeringar till alternativa strategier. I Topach Core finns diversifierad exponering till hedgefonder globalt, till enskilda ’hedge fund styles’, som Merger Arbitrage och Managed Futures samt allokeringar till single managers.

Fastighetsallokeringen varierar över tid mellan, typiskt sett 0% och 10%, med en liten allokering i den senaste portföljen. Denna allokering i kombination med övriga allokeringar i portföljen ger den högsta Gain/Loss-kvoten i nuläget.

HedgeFonder.nu: Många av de saker du beskriver får mig att tänka, ahh… det är en CTA/Managed Futures-strategi? Du kanske inte vill hålla med om den beskrivningen, men varför inte, bortsett från legala och regulatoriska klassificeringar? Vad är skillnaden och varför göra den distinktionen över huvudtaget?

Ulf Björkman: I Topach Core har vi en ’long-only’ beta-exponering kompletterad med en alpha-portfölj innehållande alternativa strategier. Vi använder futures, ETFer, indexfonder och andra icke-börshandlade fonder.

CTAs tar explicit korta positioner och använder nästan uteslutande futures och forwards.

Med optionsterminologi kan Topach Core ses som en ’long bull spread’ på en multi-asset portfolio, medan CTAs mer fungerar som en ’long straddle’.

HedgeFonder.nu: Ni nämner “effektiva portföljer” på er websida, också känt som den moderna portföljteorin som utvecklats sedan tidigt 50-tal och som har gett några av sina skapare Nobelpriset, kanske mest känd är professor Harry Markowitz. Är det dags att slutligen skrota den för gott?

Ulf Björkman: Verkligen inte! Det du måste göra är att anpassa modellerna mer till hur de finansiella marknaderna verkligen fungerar, pragmatiska anpassningar Ta exempelvis antagandet om normalfördelade avkastningsströmmar; numer vet vi att distributionerna i tämligen få fall är normalfördelade. Många distributioner är skeva och förekomsten av ’feta svansar’ hög. I Topach använder vi empiriska distributioner för de olika tillgångsklasserna.

HedgeFonder.nu: Fler och fler förvaltare förlitar sig än mer på en systematisk process. Enligt din mening, är det möjligt att bli en ny Buffett, Soros, eller en Peter Lynch endast genom sin egen kompetens och känsla och sitt eget blod, svett och tårar?

Ulf Björkman: Det tar åtminstone 10,000 timmar att nå världklass inom musik och sport. Detsamma gäller inom business och även kapitalförvaltning; om du skeppar in tid och är fokuserad så kan kompetens och färdigheter i världsklass uppnås. Det kan då avse utvecklande av sofistikerade trading-program, men lika gärna att bli en macro-trader av världsklass som Soros eller en value investor som Buffett. Hårt arbete lönar sig. Det kommer även i framtiden att finnas många olika sätt att nå investeringsframgång på.

HedgeFonder.nu:Vad är ditt råd till den genomsnittliga investeraren i finansiella marknader som dessa? Vad bör man göra?

Ulf Björkman: Rådet är att tillsammans med sin finansielle rådgivare ta fram en plan, en ’Investment Policy’, som gäller för en full investeringscykel på 3 – 5 år, och som är skräddarsydd för den enskilde investeraren. När det blir kaotiska tider som dessa är det viktigt att ha ett ’regelverk’ att luta sig emot, i syfte att inte hänfalla åt känslomässiga förvaltningsbeslut.

Tills dess att denna plan är klar och även därefter kan jag självklart rekommendera en investering i Topach Core. Vi anpassar allokeringarna till rådande marknadsklimat.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -