- Advertisement -
- Advertisement -

Eikos avveckling går snabbare än väntat

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Fondbolaget H. Lundén Kapitalförvaltning meddelade tidigare i år att fonden Eikos skulle avvecklas som en följd av förändrade krav från Finansinspektionen samt skärpta EU-direktiv vad gäller intern kontroll och styrning.

Fonden stängde för nyinsättning från och med den 1 juli 2011 och en stor andel av fondens tillgångar har redan skiftats ut till andelsägarna under sommaren. Fondbolaget rapporterade i maj att avvecklingen gått snabbare än beräknat och att mer än 85% av fondens tillgångar redan hade omvandlats till likvida medel. De meddelade samtidigt att man hos Finansinspektionen begärt att tillståndet att bedriva fondförvaltning skulle upphöra och att ansvaret för den slutliga avvecklingen hade övergått på fondens förvaringsinstitut SEB.

Hedgefonden Eikos har sedan starten i januari 2000 levererat en genomsnittlig avkastning på +9,6% per år till en låg risk och det förvaltade kapitalet uppgick vid årsskiftet till 1,7 miljarder kronor. Under innevarande år till och med den 30 juni hade andelsvärdet stigit med 4,71 procent. Förvaltningen har sju anställda och hedgefonden har ca 200 andelsägare.

Bild: (C) by Thorben Wengert—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -