- Advertisement -
- Advertisement -

CARNEGIE: LÖNSAMHET EJ TILLFREDSTÄLLANDE

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerhet kring det makroekonomiska klimatet i Europa och USA fortsätter prägla finansmarknaderna med fallande aktiekurser som följd och den väntade uppgången i rådgivningsuppdrag för kapitalanskaffningar och börsintroduktioner har dämpats av det aktuella marknadsläget.

Det skriver Carnegies vd Frans Lindelöw i investmentbankens rapport för årets andra kvartal.

“Carnegie står starkt givet marknadens förutsättningar. Vi har genomfört flest aktiemarknadstransaktioner på marknaden och vi har varit aktiva i ett flertal större börsintroduktioner under årets sex första månader. Courtageintäkterna har inte varit tillfredsställande men vi ser att Carnegies förbättrade kundbetyg stärker vår relativa position hos ledande institutioner”, skriver Frans Lindelöw.

Enligt honom visar affärsområdet Private Banking upp en stabil utveckling. Att affärsområdet Fonder erbjuder såväl aktie- som räntefonder uppges vara en fördel då många kunder viktat om från aktier till räntefonder under turbulensen. Under det första halvåret uppvisar Carnegie Fonder totalt sett positiva kapitalinflöden och har ökat sin marknadsandel på den svenska marknaden, enligt
vd.

“Lönsamheten i vår verksamhet är inte tillfredsställande men följer marknadens utveckling. Vi måste därför fortsätta att effektivisera och anpassa oss till marknadens förutsättningar”, skriver Frans Lindelöw.

Som ett led i att bli mer kostnadseffektiva i sin svenska organisation, och som del av integrationsarbetet, har ett 15-tal tjänster, som tidigare aviserats, tagits bort.

Personalreduktionen påverkade Securities, Private Banking och administrationen.

Carnegie Holding, där Bure äger 23,7 procent, minskade sin nettoomsättning till 546 miljoner kronor i andra kvartalet (634). Rörelseresultatet blev 44,2 miljoner (77,0).

Enligt Carnegie Holdings operativa resultaträkning minskade affärsområdet Securites sina intäkter till 171 miljoner kronor i det andra kvartalet (221), Investment Bankings intäkter sjönk till 198 miljoner (210) och intäkterna inom Private Banking minskade till 134 miljoner (152). Inom Carnegie Fonder, tidigare HQ Fonder, sjönk intäkterna till 38 miljoner (52).

Bild: (C) aboutpixel.de—Konstantin Gastmann

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...