- Advertisement -
- Advertisement -

CARNEGIE: LÖNSAMHET EJ TILLFREDSTÄLLANDE

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerhet kring det makroekonomiska klimatet i Europa och USA fortsätter prägla finansmarknaderna med fallande aktiekurser som följd och den väntade uppgången i rådgivningsuppdrag för kapitalanskaffningar och börsintroduktioner har dämpats av det aktuella marknadsläget.

Det skriver Carnegies vd Frans Lindelöw i investmentbankens rapport för årets andra kvartal.

“Carnegie står starkt givet marknadens förutsättningar. Vi har genomfört flest aktiemarknadstransaktioner på marknaden och vi har varit aktiva i ett flertal större börsintroduktioner under årets sex första månader. Courtageintäkterna har inte varit tillfredsställande men vi ser att Carnegies förbättrade kundbetyg stärker vår relativa position hos ledande institutioner”, skriver Frans Lindelöw.

Enligt honom visar affärsområdet Private Banking upp en stabil utveckling. Att affärsområdet Fonder erbjuder såväl aktie- som räntefonder uppges vara en fördel då många kunder viktat om från aktier till räntefonder under turbulensen. Under det första halvåret uppvisar Carnegie Fonder totalt sett positiva kapitalinflöden och har ökat sin marknadsandel på den svenska marknaden, enligt
vd.

“Lönsamheten i vår verksamhet är inte tillfredsställande men följer marknadens utveckling. Vi måste därför fortsätta att effektivisera och anpassa oss till marknadens förutsättningar”, skriver Frans Lindelöw.

Som ett led i att bli mer kostnadseffektiva i sin svenska organisation, och som del av integrationsarbetet, har ett 15-tal tjänster, som tidigare aviserats, tagits bort.

Personalreduktionen påverkade Securities, Private Banking och administrationen.

Carnegie Holding, där Bure äger 23,7 procent, minskade sin nettoomsättning till 546 miljoner kronor i andra kvartalet (634). Rörelseresultatet blev 44,2 miljoner (77,0).

Enligt Carnegie Holdings operativa resultaträkning minskade affärsområdet Securites sina intäkter till 171 miljoner kronor i det andra kvartalet (221), Investment Bankings intäkter sjönk till 198 miljoner (210) och intäkterna inom Private Banking minskade till 134 miljoner (152). Inom Carnegie Fonder, tidigare HQ Fonder, sjönk intäkterna till 38 miljoner (52).

Bild: (C) aboutpixel.de—Konstantin Gastmann

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Asilo Argo’s Strong November Rally

Stockholm (HedgeNordic) – Despite enduring three straight losing months since August in tandem with broader stock markets, Asilo Argo is currently enjoying one of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -