ALLA PIIGS-LÄNDER EFTER I BUDGETSANERING

STOCKHOLM (Direkt) Alla länder i euroområdets periferi ligger efter sina mål när det gäller budgetkonsolidering. Alla länder förutom Grekland väntas dock nå sina mål med hjälp av ytterligare budgetförstärkande åtgärder.

Det skriver Commerzbank i två analyser på fredagen.

Banken skriver att Italien har stått ut som det positiva undantaget och att landet för några månader sedan föreföll att vara det enda landet i periferin som skulle nå sina konsolideringsmål, även om Italiens mål inte var ambitiösa. Detta ändrades dock i juni, då budgetsiffrorna var så dåliga att budgetunderskottet
under det första halvåret i år nu är nästan lika stort som under det första halvåret 2010.

Commerzbank poängterar dock att Italiens budgetsiffror är mer volatila än för övriga länder i periferin och att det därför återstår att se om den negativa trenden kommer att fortsätta eller om den kan vända de kommande månaderna.

“Även om dagens statistik har ökat risken för att Italien helt missar sitt mål är det ganska troligt att vi kommer att få se en vändning de kommande månaderna, vilket skulle få regeringen att vara tillbaka på rätt väg”, skriver Commerzbank.

Enligt uppgifter till den italienska nyhetsbyrån Ansa på fredagen kommer den italienska regeringen också med ett nytt stort sparpaket.

“Vi tror därför fortfarande att Italien kommer att minska sitt underskott till åtminstone under 4 procent i år, enligt ursprunglig plan”, skriver Commerzbank.

Banken noterar att även andra länder i periferin nu vidtar ytterligare åtgärder för att få ned underskotten, utom Irland som uppger att de fortfarande på rätt väg vad gäller konsolideringen. För Portugal och Spanien tror Commerzbank att de
nya åtgärderna kommer att vara tillräckliga för att uppnå budgetmålen, men för Grekland är målet alltför avlägset, trots nya kraftfulla åtgärder.

Det grekiska budgetunderskottet under årets sju första månader var 3 miljarder euro högre än under motsvarande period i fjol, till stor del beroende på att intäkterna var 6,4 procent lägre än de var 2010 trots att ett antal skatter och avgifter har höjts.

Commerzbank skriver att den grekiska regeringen förklarar detta med den fortsatta recession som landet befinner sig i, men Commerzbank menar att en orsak också är att regeringen har stora problem med att driva in skatt.

Grekland annonserade nya konsolideringsåtgärder i juni, men enligt Commerzbank måste dessa implementeras mycket snabbt, vilket inte har hänt tidigare.

“Budgetsiffrorna för september kommer att visa hur realistiskt den nya månatliga budgetplanen för 2011 är eftersom finansdepartementet från och med då inte kan ta upp nya lån. Vi har svårt att tänka oss en sådan abrupt förbättring”, skriver
Commerzbank.

Utgifterna förefaller dock att vara under kontroll i Grekland, men Commerzbank varnar för att det kan bero på att vissa utgifter har skjutits på framtiden och utgifterna kan därför öka snabbt mot slutet av året, som de gjorde i fjol.

Bild: (C) Herbert Käfer—pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.