- Advertisement -
- Advertisement -

Stora uttag från aktiefonder i juni (halvårsstatistik)

- Advertisement -

(Fondbolagens förening) – I juni uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 4 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i räntefonder medan aktiefonder uppvisade stora nettouttag. Under första halvåret 2011 uppgick nettosparandet i fonder till totalt 12,6 mdkr, främst som en följd av insättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder.

Under juni månad noterades ett nettouttag ur fonder på 4 miljarder kronor. Aktiemarknaden präglades av oro och aktiefonder uppvisade ett nettouttag på 13,2 mdkr. Däremot gjordes nettoinsättningar i såväl penningmarknadsfonder (korta räntefonder) som obligationsfonder (långa räntefonder) på 5,3 respektive 3,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoinflöde på 0,5 mdkr i juni.

Hittills i år har därmed 12,6 miljarder kronor nettosparats i fonder. Blandfonder och penningmarknadsfonder har uppvisat nettoinflöden på 11,9 respektive 11,3 mdkr. Även hedgefonder och obligationsfonder har haft nettoinsättningar. Aktiefonder har däremot uppvisat ett nettouttag på 14,2 miljarder kronor under det första halvåret 2011.

”Juni präglades av osäkerhet på aktiemarknaden som en följd av oro kring Greklands lånebehov samt politisk osämja i USA angående budgetunderskottet. När Grekland beviljades nya lån av EU vände dock börserna upp i samband med månadsskiftet”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 13,2 miljarder kronor under juni och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, Europafonder och Östeuropafonder. Globalfonder utgjorde däremot en av få aktiefondkategorier med nettoinsättningar i juni.

Även sett över första halvåret 2011 uppvisas ett nettoutflöde från aktiefonder på 14,2 mdkr. I första hand har uttag gjorts från kategorierna; Östeuropa, Sverige & Global, Asien och Andra marknader (BRIC, Latinamerika och Afrika). Däremot har Nordamerikafonder och globalfonder haft nettoinsättningar på 5 respektive 2,2 mdkr hittills i år.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårsskiftet 2011 till 1 953 miljarder kronor, varav 1 140 miljarder (motsvarande 58 procent) var placerade i aktiefonder.

Nettosparandet i fonder 2011, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Early Buy Signals Ignite a Rebound

Stockholm (HedgeNordic) – In mid-November 2022, Nils Brobacke launched Brobacke Global Allokering, a discretionary multi-asset global macro fund. Following mixed performance in the first...

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -