- Advertisement -
- Advertisement -

Stora uttag från aktiefonder i juni (halvårsstatistik)

- Advertisement -

(Fondbolagens förening) – I juni uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 4 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i räntefonder medan aktiefonder uppvisade stora nettouttag. Under första halvåret 2011 uppgick nettosparandet i fonder till totalt 12,6 mdkr, främst som en följd av insättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder.

Under juni månad noterades ett nettouttag ur fonder på 4 miljarder kronor. Aktiemarknaden präglades av oro och aktiefonder uppvisade ett nettouttag på 13,2 mdkr. Däremot gjordes nettoinsättningar i såväl penningmarknadsfonder (korta räntefonder) som obligationsfonder (långa räntefonder) på 5,3 respektive 3,6 mdkr. Även hedgefonder uppvisade ett nettoinflöde på 0,5 mdkr i juni.

Hittills i år har därmed 12,6 miljarder kronor nettosparats i fonder. Blandfonder och penningmarknadsfonder har uppvisat nettoinflöden på 11,9 respektive 11,3 mdkr. Även hedgefonder och obligationsfonder har haft nettoinsättningar. Aktiefonder har däremot uppvisat ett nettouttag på 14,2 miljarder kronor under det första halvåret 2011.

”Juni präglades av osäkerhet på aktiemarknaden som en följd av oro kring Greklands lånebehov samt politisk osämja i USA angående budgetunderskottet. När Grekland beviljades nya lån av EU vände dock börserna upp i samband med månadsskiftet”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på totalt 13,2 miljarder kronor under juni och uttag gjordes från de flesta aktiefondkategorierna. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, Europafonder och Östeuropafonder. Globalfonder utgjorde däremot en av få aktiefondkategorier med nettoinsättningar i juni.

Även sett över första halvåret 2011 uppvisas ett nettoutflöde från aktiefonder på 14,2 mdkr. I första hand har uttag gjorts från kategorierna; Östeuropa, Sverige & Global, Asien och Andra marknader (BRIC, Latinamerika och Afrika). Däremot har Nordamerikafonder och globalfonder haft nettoinsättningar på 5 respektive 2,2 mdkr hittills i år.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårsskiftet 2011 till 1 953 miljarder kronor, varav 1 140 miljarder (motsvarande 58 procent) var placerade i aktiefonder.

Nettosparandet i fonder 2011, mdkr

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...