SVENSKA KRONAN FORTSATT KÄNSLIG FÖR SENTIMENTSÄNDRINGAR

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska kronan tenderar att försvagas mot euron under tider av allvarlig marknadsoro. Den senaste tidens händelser har visat att detta faktum inte har förändrats, fastän kronan är en fundamentalt stark valuta med
jämförelsevis sunda statsfinanser.

Det skriver HSBC i en valutastrategianalys.

“I tider av stress föredras mer likvida valutor”, skriver HSBC som poängterar att de annars är positiva till den svenska kronan.

HSBC räknar med att kronan kommer att stärkas till kring 9:00 mot euron vid årsskiftet samt 8:80 under det andra kvartalet 2012.

Rörande den norska kronan anser HSBC att “den har skönhet som alla inte ser”. Schweizerfrancen och yenen har stärkts av marknadsoron medan den norska kronan förväntas vara mogen för ytterligare förstärkning, till följd av landets sunda ekonomi och statsfinanser.

Vid årsskiftet förväntas den norska valutan ha stärkts till 7:50 mot euron och sedan fortsätta ned till 7:40 under det andra kvartalet 2012.

HSBC räknar med att japanska och schweiziska interventioner på valutamarknaden till kommer att misslyckas. Unilaterala interventioner liknas av banken vid att strida i krig som är omöjliga att vinna.

“På kort sikt kommer de schweiziska och japanska aktionerna att skapa uppåttryck på alternativa ‘safe havens’ såsom guld och den norska kronan. På längre sikt förväntas styrkan för francen och yenen att fortsätta”, enligt HSBC.

Guldet förväntas nå nya toppnivåer och HSBC räknar med en topp kring 1.850 dollar per uns under det andra halvåret.

Rörande den amerikanska dollarn skriver HSBC att “vår valuta – ert problem”. Banken räknar med en dollarförsvagning. Däremot förväntas valutan inte förlora sin reservstatus då de utländska innehaven av dollar är så pass stora att dollarn blivit integrerad med det globala finansiella systemet.

Bild: (C) Gina Sanders—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.