Hedgefondförvaltaren Man Group köper GLGs Lehman-fordringar

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Hedgefondförvaltaren Man Group har betalat 355 miljoner USD för att ta över all resterande exponering mot Lehman Brothers från fonder förvärvade i samband med köpet av GLG förra året.

“Dessa transaktioner kommer att ta bort de kvarvarande osäkerheten från fonder med kvarstående krav mot Lehmans konkursbo, till fördel för både befintliga och nya investerare.” Det säger Peter Clarke, VD för Man Group, och fortsätter: “På detta sätt kan man använda sina resurser produktivt för att ge klarhet för fondsparare och möjlighet att växa tillgångar i den drabbade fonderna snabbare. ”

“Den totala ersättningen för transaktionerna är 355 miljoner USD och betalas kontant. I gengäld kommer Man att ha rätt till potentiella vinster, eller stå risken för eventuella förändring av substansvärdet av fordringarna, där fonderna delar uppsidan under vissa begränsade omständigheter. Man Group har rätt till intäkterna från varje enskild fordran om och när den utbetalas från respektive konkursbo inom Lehman, men den exakta tidpunkten för sådana är svårt att avgöra med tanke på komplexiteten i Lehmans konkurser. ”

I sin preliminära halvårsrapport den 7 juli, bekräftade Man att de hade ett lagstadgat kapital överskott på cirka 900 miljoner USD, samt en nettokassa på cirka 900 miljoner USD och totala tillgängliga likviditetsresurser på cirka 4,8 miljarder USD. Effekterna på det lagstadgade kapitalkraven väntas bli cirka 50 miljoner USD som en följd av transaktionerna och de förväntas ha en försumbar påverkan på Man’s räntenetto.

Bild: (C) by Peter Kirchhoff—pixelio.de

Share.

About Author

Alexis Åkesson / Redaktör på HedgeFonder.nu Alex has been specializing in hedge fund and alternative investment news since April 2006. The Gothenburg based journalist has been editor for HedgeCo Networks since 2006 and writing for for Creative Volatility from 2006 - 2011. She writes and contributes to several hedgefund related blogs and news sites. Since 2011 Alex is editor for HedgeFonder.nu

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.