- Advertisement -
- Advertisement -

Avenir ut ur NHX-index

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Som Hedgenordic rapporter har Brummerfonden Avenir tagits bort från det nordiska Hedgefondindexet (NHX) som en följd av att fonden har avvecklats.

Styrelsen för Avenir Fondbolag har beslutat att avveckla Special Mutual Fund Avenir per den 8:e juli 2011. Alla köp och inlösen av andelar i fonden har stoppats. Brummer Multi Strategy har avvecklat sitt innehav i fonden, något som Hedgefonder.nu har rapporterat om tidigare.
Bakgrunden till beslutet var att Avenir inte har uppfyllt förväntningarna på avkastningen. Brummer Multi-Strategy har cirka 85% av substansvärdet i Avenir.

Tillgångarna i fonden skall omvandlas till kontanter och fondens skulder skall betalas snarast möjligt. Resterande tillgångar skall skiftas ut till andelsägarna i förhållande till deras andelsinnehav. Tillgångarna skall vara utbetalda till andelsägarna senast den 23:e augusti 2011. Andelsägarna skall underrättas om beslutet skriftligen och fondförvaltningsbolaget kommer att upprätta en slutredovisning av avvecklingsförfarandet som skall skickas till andelsägarna, skriver Avenir i ett uttalande.

Bild: © by Gerd Altmann —pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -