- Advertisement -
- Advertisement -

POSITIVT NYHETSFLÖDE KAN VÄNTA EUROPEISKA BANKER -NOMURA

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Det är en missuppfattning att stora europeiska banker saknar kapital, då de har högre kärnprimärkapitalrelationer än sina globala jämförelsebanker.

Oron hos investerare har färgats för mycket av problem i mindre, perifera, banker och även om europeiska banker inte är lika attraktiva som kinesiska kommer de europeiska ut fördelaktigt värderingsmässigt jämfört med amerikanska banker.

Det skriver Nomura i en analys daterad den 7 juni där investmentbanken bland annat tittat på scenarierna inom EU:s senaste stresstester, där resultaten är att vänta i juli.

“Vår analys av makroscenarierna i årets stresstester från EU slår fast att de är trovärdiga”, skriver Nomura.

Med kvarhållna vinster om totalt 43 miljarder euro sedan fjolårets stresstester väntar sig Nomura att antalet banker som misslyckas i årets upplaga blir lågt. Planeringen anses samtidigt långt gången för att rekapitalisera de banker som ligger i gränslandet – så som spanska sparbanker.

Efter Baselkommitténs möte den 23 juni väntas vidare ytterligare detaljer om kraven på globalt systemviktiga banker, vilket enligt Nomura kan komma att minska oron över potentiella utspädningsrisker.

“Myndighetskommentarer på senare tid har antytt att stora hushållsbanker med framför allt inhemsk verksamhet kommer att kunna använda mindre eget kapital och mer contingent capital än som värst befarat, vilket bekräftar att merparten av kraven på kapital inom Basel III kan mötas organiskt, speciellt givet att de europeiska bankernas startpunkt ligger över genomsnittet”, skriver Nomura.

Investmentbanken anser även att marknaden överskattar kostnaden, och sannolikheten, för en grekisk default.

“Baserat på BIS-data beräknar vi att potentiella förluster från en default i mindre, perifera, länder är hanterbara på aggregerad bas relativt bankernas kapitalnivåer (i fallet Grekland motsvarande 1-2 procent av de europeiska bankernas kapital) och att default-risken är överdiskonterad. Vidare anser viatt den politiska viljan att tillåta en default är minimal i närtid”, skriver Nomura som väntar sig att ytterligare grekiskt stöd beslutas på EU-mötet 23 juni.

De dryga 50 europeiska bankerna i analysen handlas i snitt till 1,1 gånger justerat bokfört värde för 2011 och 7,5 gånger vinsten 2012, vilket anses ligga minst 30 procent under “fair value” givet att en avkastning på justerat eget kapital om 15-17 procent (mid-teens) är rimlig under Basel III.

“Ett förbättrat nyhetsflöde från stresstesterna, buffertarna för systemviktighet och mått för support till perifera länder de närmaste sex-åtta veckorna kan utgöra en stark katalysator (för europeiska banker)”, skriver Nomura som samtidigt gör antagandet att långsiktiga investerare fortsatt kommer att handla överkapitaliserade banker med en premie.

Ur ett svenskt perspektiv framgår det av analysen att Swedbank och Handelsbankenhandlas till 1,5 gånger justerat bokfört värde 2011 medan Nordea handlas till1,4 och SEB till 1,3. Handelsbanken handlas vidare till p/e 10,1 på 2012-års estimat, SEB till 9,7, Nordea till 9,5 och Swedbank till 8,1.

Nomura har rekommendationen köp för Swedbank, neutral för Handelsbanken och minska för SEB och Nordea.

Andreas Joons +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -