Helene Wall blir ny chefsjurist på Fondbolagens förening

Helene Wall, i dag kansliråd på Finansdepartementets Värdepappersmarknadsenhet, blir Fondbolagens förenings nya chefsjurist från och med den 15 augusti.

”Vi är mycket glada att Helene Wall blir Fondbolagens förenings nya chefsjurist. Helene har varit ansvarig för arbetet med fondlagstiftning på Finansdepartementet och föreningen får med henne en mycket värdefull förstärkning. Att arbeta med regelverket om fondsparande hör till föreningens mest centrala arbetsuppgifter. Lagstiftning och föreskrifter är mycket omfattande. Vi månar också om självreglering och här har föreningen båden en Kod och många riktlinjer som rör etik, redovisning, marknadsföring, god information med mera”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Helene Wall har arbetat på Finansdepartementet med finansmarknadsfrågor, framför allt fondfrågor, i fem år. Dessförinnan har hon bland annat genomgått domarutbildning och arbetat på domstol, senast vid Kammarrätten i Stockholm.

”De frågor som ligger på Fondbolagens förenings bord är spännande och mycket viktiga. Fondsparandet är utbrett i Sverige och branschen har stor betydelse”, säger Helene Wall.

 (bilden, foto: Hanna Teleman).

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.