- Advertisement -
- Advertisement -

EU: ÖVERVINNER KRISEN MED EKONOMISKA REFORMER – BARROSO

- Advertisement -

BRYSSEL (Direkt) Europa kan lämna krisen bakom sig om EU-länderna genomför alla överenskomna åtgärder om ekonomiska reformer.

Det sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso på tisdagen när han presenterade kommissionens rekommendationer till ekonomiska reformer i EU-länderna.

“Återhämtningen vinner mark, men är fortfarande ojämn över kontinenten — och många osäkerheter finns kvar”, sade han.

Kommissionen har granskat varje EU-lands nationella reformprogram och gav nu sina rekommendationer.

I allmänhet ansåg kommissionen att programmen är alltför vaga och saknar ambition för att nå tillväxtmålen till 2020. De makroekonomiska antagandena är dock i stort realistiska.

Beträffande arbetsmarknaden rekommenderade kommissionen att EU-länderna i allmänhet ska höja sysselsättningsgraden genom höjd pensionsålder, minskad förtidspensionering och bättre barnomsorg.

Sårbara grupper på arbetsmarknaden bör få hjälp genom sänkta arbetsgivaravgifter och mer riktade arbetsmarknadsåtgärder.

Anställningsformer bör reformeras för att minska ungdomsarbetslösheten och minska avhopp från skolor.

Löner måste motsvara produktivitetsutvecklingen.

Inom strukturreformer uppmanade kommissionen EU-länderna att minska byråkratin för företag, göra det lättare att starta företag och underlätta lån till småföretag.

Vidare bör konkurrensen inom tjänstesektorn ökas och i nätverksindustrierna.

Forskning, utveckling och innovation bör stimuleras genom incitament för privata investeringar och bättre matchning med företagens behov.

Inom finanspolitiken rekommenderade kommissionen att EU-länderna höjer ambitionsnivån i budgetkonsolideringen.

Skattesystemen behöver förbättras så att tillväxtvänliga utgifter skyddas mer.

EU-länder som inte följer rekommendationerna kommer att hotas av sanktioner i framtiden när hela EU:s paket för ekonomisk styrning är på plats.

Dessutom hoppas kommissionen att EU-länderna ska pressas till dygdigare uppträdande på grund av tryck från finansmarknaden och grupptryck från andra EU-länder.

Den europeiska terminen startar varje år i januari genom att kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtundersökning. Den debatteras sedan i februari och mars av EU-ländernas fackministrar och Europaparlamentet.

I mars ger så EU-toppmötet sitt stöd för reformprioriteringarna. I april ska sedan varje EU-land presentera sina nationella reformprogram och sina fleråriga budgetplaner (stabilitetsprogram för euroländer och konvergensprogram för EU-länder utanför EMU).

Kommissionen gör sedan en bedömning av ländernas program och presenterar sedan sina länderspecifika rekommendationer i juni. Därpå ska rekommendationerna få stöd från EU-toppmötet i slutet av juni.

Under andra halvåret förväntas sedan EU-länderna genomföra rekommendationerna.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -