EU: ÖVERVINNER KRISEN MED EKONOMISKA REFORMER – BARROSO

BRYSSEL (Direkt) Europa kan lämna krisen bakom sig om EU-länderna genomför alla överenskomna åtgärder om ekonomiska reformer.

Det sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso på tisdagen när han presenterade kommissionens rekommendationer till ekonomiska reformer i EU-länderna.

“Återhämtningen vinner mark, men är fortfarande ojämn över kontinenten — och många osäkerheter finns kvar”, sade han.

Kommissionen har granskat varje EU-lands nationella reformprogram och gav nu sina rekommendationer.

I allmänhet ansåg kommissionen att programmen är alltför vaga och saknar ambition för att nå tillväxtmålen till 2020. De makroekonomiska antagandena är dock i stort realistiska.

Beträffande arbetsmarknaden rekommenderade kommissionen att EU-länderna i allmänhet ska höja sysselsättningsgraden genom höjd pensionsålder, minskad förtidspensionering och bättre barnomsorg.

Sårbara grupper på arbetsmarknaden bör få hjälp genom sänkta arbetsgivaravgifter och mer riktade arbetsmarknadsåtgärder.

Anställningsformer bör reformeras för att minska ungdomsarbetslösheten och minska avhopp från skolor.

Löner måste motsvara produktivitetsutvecklingen.

Inom strukturreformer uppmanade kommissionen EU-länderna att minska byråkratin för företag, göra det lättare att starta företag och underlätta lån till småföretag.

Vidare bör konkurrensen inom tjänstesektorn ökas och i nätverksindustrierna.

Forskning, utveckling och innovation bör stimuleras genom incitament för privata investeringar och bättre matchning med företagens behov.

Inom finanspolitiken rekommenderade kommissionen att EU-länderna höjer ambitionsnivån i budgetkonsolideringen.

Skattesystemen behöver förbättras så att tillväxtvänliga utgifter skyddas mer.

EU-länder som inte följer rekommendationerna kommer att hotas av sanktioner i framtiden när hela EU:s paket för ekonomisk styrning är på plats.

Dessutom hoppas kommissionen att EU-länderna ska pressas till dygdigare uppträdande på grund av tryck från finansmarknaden och grupptryck från andra EU-länder.

Den europeiska terminen startar varje år i januari genom att kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtundersökning. Den debatteras sedan i februari och mars av EU-ländernas fackministrar och Europaparlamentet.

I mars ger så EU-toppmötet sitt stöd för reformprioriteringarna. I april ska sedan varje EU-land presentera sina nationella reformprogram och sina fleråriga budgetplaner (stabilitetsprogram för euroländer och konvergensprogram för EU-länder utanför EMU).

Kommissionen gör sedan en bedömning av ländernas program och presenterar sedan sina länderspecifika rekommendationer i juni. Därpå ska rekommendationerna få stöd från EU-toppmötet i slutet av juni.

Under andra halvåret förväntas sedan EU-länderna genomföra rekommendationerna.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.