- Advertisement -
- Advertisement -

Excalibur fortsatte att leverera under maj

- Advertisement -

Stockholm (Hedgefonder.nu) – Räntehedgefonden Excalibur levererade positiv avkastning även under maj. Resultatet skrevs till +0,40% för månaden och +1,94% för innevarande år.

Fonden Excalibur, som startade april 2001, förvaltas av Thomas Pohjanen och Björn Suurwee genom Excalibur Värdepappersfond AB som är ett oberoende fondbolag som bildades 1 januari 2006 då man övertog förvaltningen från Lancelot Asset Management och ägs till lika delar av förvaltarna och Rune Andersson genom Mellby Gård AB.

Förvaltningen har som mål att fondens genomsnittliga risknivå (mätt som årlig standardavvikelse över en rullande 24-månadersperiod) skall ligga mellan 5-8 procent. Detta motsvarar över tiden cirka en tredjedel av den volatilitet som finns i en bred aktieportfölj. Fondens årliga avkastning och dess avkastningsmål motsvarar ungefär aktiemarknadens, det vill säga 7-8 procent. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan start har varit +6,7%.

Inriktningen är att över tid uppnå en god absolut avkastning via en aktiv förvaltning av räntebärande finansiella instrument med tyngdpunkt på räntemarknaderna i Europa och USA, samt att diversifiera portföljen i syfte att minska volatiliteten i resultatet. Genom att kombinerar avista- och derivatinstrument kan man skräddarsy positioner och avgränsa risker till önskvärd exponering.

Excalibur kom på en tredje plats i hedgefondklassen – efter Lynx och Nektar – när priset för Årets Stjärnförvaltare 2010 delades ut av DI och Morningstar.

Bild:(C) Ljupco-Smokovski—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...