DnB NOR upphör med Strukturerade Investerings Produkter

DnB NOR Markets upphör med publika emissioner av strukturerade investeringsprodukter i Sverige.

Banken uppger som skäl att de i Sverige sedan ett par år har gått från att ha en relativt bred strategisk ansats som även har omfattat retailsektorn, till att fokusera tydligare på större och medelstora företag samt finansiella institutioner. Med denna förändring har banken successivt avvecklat produkter riktade mot retailsektorn i Sverige.

Som ett led i detta upphör nu DnB NOR Markets med publika emissioner av strukturerade investeringsprodukter i Sverige.

Vad gäller information och administration av utestående produkter meddelar banken att ingen förändring kommer att ske från tidigare.

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

Bild: (C) aboutpixel.de —Peter Smola

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.