Annons: Svensk Exportkredit

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett fristående och oberoende kreditmarknadsbolag, grundat 1962, som till 100 procent ägs av svenska staten. I nästan 50 år har SEK främjat svenskt näringsliv och svensk exportindustri med skräddarsydda långsiktiga hållbara finansiella lösningar till nytta för svensk exportnäring.  SEK är en av Nordens största upplånare på den internationella kapitalmarknaden och världens sjätte största emittent av strukturerade produkter. SEK har en mycket god kreditvärdighet med kreditbetyget AA+ från S&P och Aa1 från Moody´s.

Laika Consulting har tillsammans med Svensk Exportkredit tagit fram Portföljobligationer som är ett kapitalskyddat sparande med inriktning mot alternativa tillgångar som exempelvis råvaror, valutor och hedgefondstrategier. Kunden kan själv välja fördelning mellan de olika inriktningarna som erbjuds i den aktuella emissionen och på så sätt skapa en egen alternativ investeringsportfölj.

Aktuell emission

Minsta investeringsbelopp: Från 50 000 SEK
Sista teckningsdag: 30 augusti 2011
Sista likviddag: 6 september 2011

Mer information om Portföljobligationer finns på www.portfoljobligation.se samt www.sek.se. På hemsidan kan du även anmäla ditt intresse för att teckna andelar i den aktuella emissionen.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.