- Advertisement -
- Advertisement -

Privatpersoner i Baltikum har inga eller små sparmedel

- Advertisement -

( Swedbank) – Trots en ekonomisk återhämtning i Estland, Lettland och Litauen är det en stor andel privatpersoner i respektive land som saknar ekonomisk buffert. De som har ett privat sparande har dessutom ett relativt litet kapital. Det visar en ny studie från Institutet för Privatekonomi på Swedbank, Studien visar dessutom att det finns ett behov av förändring av attityder och beteenden kring sparande i de baltiska länderna.

Andelen som har ett privat sparande skiljer sig åt relativt mycket mellan de tre länderna; 78 procent i Estland, 61 procent i Litauen och enbart 46 procent i Lettland uppger att de har någon form av privat sparande. Storleken på sparandet är dessutom begränsat och uppgår till mindre än 1000 euro hos majoriteten av de tillfrågade i samtliga tre länder.

I studien framkommer att det finns ett behov av att informera och utbilda om vikten av att ha ett eget sparande i de baltiska länderna. Behovet av kunskap är generellt stort men störst hos den del av befolkningen som inte sparar alls. Av dem uppgav 23 procent i Estland, 18 procent i Lettland och 8 procent i Litauen att de inte heller vill börja spara. Dessutom är en stor andel osäkra om sin vilja att spara. Det visar sig dock att det finns utrymme att börja spara i gruppen som inte sparar alls. 11 procent i Estland samt 4 procent i både Lettland och Litauen uppger att de förmodligen har råd att spara mer. Trots låga sparbelopp ångrar sig enbart hälften i samtliga tre länderna att de inte sparat mer eller börjat spara tidigare.

– Det är viktigt att fler människor i de baltiska länderna får en längre planeringshorisont för sin egen ekonomi och att fler människor kan luta sig mot en privatekonomi som är hållbar över tid. Att bygga upp ett sparkapital innebär att skapa en egen trygghet, men också frihet att kunna förverkliga behov och önskemål utan att låsa upp sin framtida ekonomi med lån, säger Erika Pahne ekonom vid Institutet för Privatekonomi tillika chef för de baltiska instituten.

I flera decennier har Institutet för Privatekonomi i Sverige granskat privatekonomiska frågor och på olika sätt spridit kunskap om privatekonomi till allmänheten. Hösten 2009 etablerades Institutet för Privatekonomi i Estland, Lettland och Litauen. Att sprida kunskap om sparande är en prioriterad fråga under 2011.

– I alla de tre baltiska länderna är det huvudsakliga målet att ge människor grundläggande ekonomiska kunskaper. Denna kunskap behövs för att fatta bättre ekonomiska beslut och är också av avgörande betydelse för människors framtida ekonomi. Bättre informerade hushåll tar bättre beslut och får i sin tur en bättre ekonomi. Fler hushåll med stabil ekonomi gynnar på sikt hela samhället, avslutar Erika Pahne.

Undersökningen genomfördes under april och maj 2011. Cirka 1000 personer i varje land har intervjuats

Bild: (C) Arto—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...