- Advertisement -
- Advertisement -

Privatpersoner i Baltikum har inga eller små sparmedel

- Advertisement -

( Swedbank) – Trots en ekonomisk återhämtning i Estland, Lettland och Litauen är det en stor andel privatpersoner i respektive land som saknar ekonomisk buffert. De som har ett privat sparande har dessutom ett relativt litet kapital. Det visar en ny studie från Institutet för Privatekonomi på Swedbank, Studien visar dessutom att det finns ett behov av förändring av attityder och beteenden kring sparande i de baltiska länderna.

Andelen som har ett privat sparande skiljer sig åt relativt mycket mellan de tre länderna; 78 procent i Estland, 61 procent i Litauen och enbart 46 procent i Lettland uppger att de har någon form av privat sparande. Storleken på sparandet är dessutom begränsat och uppgår till mindre än 1000 euro hos majoriteten av de tillfrågade i samtliga tre länder.

I studien framkommer att det finns ett behov av att informera och utbilda om vikten av att ha ett eget sparande i de baltiska länderna. Behovet av kunskap är generellt stort men störst hos den del av befolkningen som inte sparar alls. Av dem uppgav 23 procent i Estland, 18 procent i Lettland och 8 procent i Litauen att de inte heller vill börja spara. Dessutom är en stor andel osäkra om sin vilja att spara. Det visar sig dock att det finns utrymme att börja spara i gruppen som inte sparar alls. 11 procent i Estland samt 4 procent i både Lettland och Litauen uppger att de förmodligen har råd att spara mer. Trots låga sparbelopp ångrar sig enbart hälften i samtliga tre länderna att de inte sparat mer eller börjat spara tidigare.

– Det är viktigt att fler människor i de baltiska länderna får en längre planeringshorisont för sin egen ekonomi och att fler människor kan luta sig mot en privatekonomi som är hållbar över tid. Att bygga upp ett sparkapital innebär att skapa en egen trygghet, men också frihet att kunna förverkliga behov och önskemål utan att låsa upp sin framtida ekonomi med lån, säger Erika Pahne ekonom vid Institutet för Privatekonomi tillika chef för de baltiska instituten.

I flera decennier har Institutet för Privatekonomi i Sverige granskat privatekonomiska frågor och på olika sätt spridit kunskap om privatekonomi till allmänheten. Hösten 2009 etablerades Institutet för Privatekonomi i Estland, Lettland och Litauen. Att sprida kunskap om sparande är en prioriterad fråga under 2011.

– I alla de tre baltiska länderna är det huvudsakliga målet att ge människor grundläggande ekonomiska kunskaper. Denna kunskap behövs för att fatta bättre ekonomiska beslut och är också av avgörande betydelse för människors framtida ekonomi. Bättre informerade hushåll tar bättre beslut och får i sin tur en bättre ekonomi. Fler hushåll med stabil ekonomi gynnar på sikt hela samhället, avslutar Erika Pahne.

Undersökningen genomfördes under april och maj 2011. Cirka 1000 personer i varje land har intervjuats

Bild: (C) Arto—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -