- Advertisement -
- Advertisement -

IEA: HÖJER MEDELLÅNGSIKTIGA UTBUDS-, EFTERFRÅGEPROGNOSER OLJA

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Internationella energimyndigheten, IEA, höjer prognoserna för
efterfrågan och utbud av olja mellan 2010 och 2016.

Det skriver IEA i sin halvårsvisa medellångsiktiga olja- och gasrapport på
torsdagen.

Den globala efterfrågan på olja beräknas öka till 95,3 miljoner fat per dag till
2016, vilket innebär en uppgång om i genomsnitt 1,2 miljoner fat per dag per år
från 2010. Mellan 2010-2015 innebär prognosen en upprevidering med i snitt 0,7
miljoner fat per dag per år jämfört med decemberprognosen som inte inkluderade
prognoser för 2016.

“Efterfrågetillväxten om 1,2 miljoner fat per dag per år mellan 2010-2016 kommer
helt och hållet från länder utanför OECD, där Kina står för över 40 procent av
ökningen. Medan Kina och andra inte väntas nå en per capita-användning ens nära
nivåerna i USA och i andra länder i OECD, kommer fördelaktiga demografiska
faktorer, urbanisering och industrialisering lyfta efterfrågan i
utvecklingsmarknaderna skarpt högre”, skriver IEA.

Enligt IEA kommer transporter att vara den huvudsakliga drivkraften bakom den
globala oljeanvändningen, som utgör två tredjedelar av den totala efterfrågan
och tillväxten.

Riskerna mot utsikter utgörs enligt IEA av den globala ekonomin, givet stigande
inflationstryck, ihållande statskulder i OECD-länder, investeringsdriven
ekonomisk tillväxt i länder utanför OECD samt globala obalanser i bytesbalanser.

Det globala utbudet utanför Opec spås stiga från 52,7 miljoner fat per dag 2010
till 55,4 miljoner 2016. Mellan 2012-2015 revideras prognosen upp med 0,7
miljoner fat per dag i genomsnitt. Tillsammans med högre produktion från
kanadensisk oljesand, brasilianskt djupvatten och colombiansk råolja, står USA
nu för i princip hela bidraget till ökningen i utbudet utanför Opec.

Den globala produktionskapaciteten beräknas stiga från 6,8 miljoner fat per dag
från 2010 till 100,6 miljoner 2016. Till 2015 är juniprognosen 2 miljoner fat
per dag högre än föregående prognos.

“Priser över 100 dollar per fat tvingar fram hållbara investeringar i kapacitet
utanför Opec, medan kapacitetstillväxt i många Opec-länder fortsätter att ligga
stilla på grund av brist på investeringar och produktionsförseningar”, skriver
IEA.

Vidare skriver IEA att prognoser för fundamenta efter 2016 till stor del kommer
att influeras av regeringars beslut att uppmuntra energieffektivisering.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -