- Advertisement -
- Advertisement -

IEA: HÖJER MEDELLÅNGSIKTIGA UTBUDS-, EFTERFRÅGEPROGNOSER OLJA

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Internationella energimyndigheten, IEA, höjer prognoserna för
efterfrågan och utbud av olja mellan 2010 och 2016.

Det skriver IEA i sin halvårsvisa medellångsiktiga olja- och gasrapport på
torsdagen.

Den globala efterfrågan på olja beräknas öka till 95,3 miljoner fat per dag till
2016, vilket innebär en uppgång om i genomsnitt 1,2 miljoner fat per dag per år
från 2010. Mellan 2010-2015 innebär prognosen en upprevidering med i snitt 0,7
miljoner fat per dag per år jämfört med decemberprognosen som inte inkluderade
prognoser för 2016.

“Efterfrågetillväxten om 1,2 miljoner fat per dag per år mellan 2010-2016 kommer
helt och hållet från länder utanför OECD, där Kina står för över 40 procent av
ökningen. Medan Kina och andra inte väntas nå en per capita-användning ens nära
nivåerna i USA och i andra länder i OECD, kommer fördelaktiga demografiska
faktorer, urbanisering och industrialisering lyfta efterfrågan i
utvecklingsmarknaderna skarpt högre”, skriver IEA.

Enligt IEA kommer transporter att vara den huvudsakliga drivkraften bakom den
globala oljeanvändningen, som utgör två tredjedelar av den totala efterfrågan
och tillväxten.

Riskerna mot utsikter utgörs enligt IEA av den globala ekonomin, givet stigande
inflationstryck, ihållande statskulder i OECD-länder, investeringsdriven
ekonomisk tillväxt i länder utanför OECD samt globala obalanser i bytesbalanser.

Det globala utbudet utanför Opec spås stiga från 52,7 miljoner fat per dag 2010
till 55,4 miljoner 2016. Mellan 2012-2015 revideras prognosen upp med 0,7
miljoner fat per dag i genomsnitt. Tillsammans med högre produktion från
kanadensisk oljesand, brasilianskt djupvatten och colombiansk råolja, står USA
nu för i princip hela bidraget till ökningen i utbudet utanför Opec.

Den globala produktionskapaciteten beräknas stiga från 6,8 miljoner fat per dag
från 2010 till 100,6 miljoner 2016. Till 2015 är juniprognosen 2 miljoner fat
per dag högre än föregående prognos.

“Priser över 100 dollar per fat tvingar fram hållbara investeringar i kapacitet
utanför Opec, medan kapacitetstillväxt i många Opec-länder fortsätter att ligga
stilla på grund av brist på investeringar och produktionsförseningar”, skriver
IEA.

Vidare skriver IEA att prognoser för fundamenta efter 2016 till stor del kommer
att influeras av regeringars beslut att uppmuntra energieffektivisering.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...