- Advertisement -
- Advertisement -

Sociala investeringar förenar goda avkastningsmöjligheter med hjärta och omtanke

- Advertisement -

Allt fler sparare efterfrågar lokalt förankrade investeringar som förenar goda avkastningsmöjligheter med en möjlighet att göra skillnad i andra människors vardag. Sociala investeringar kombinerar möjligheten att öka sitt sparkapital och samtidigt bidra till samhället. Svenska Investeringsgruppen, som erbjuder privatpersoner en möjlighet att investera i LSS-boenden, är en av de aktörer som leder utvecklingen inom sociala investeringar.

Bristen på LSS-Boende, (Lagen om stöd och service åt personer med funktionshinder), är påtaglig i många av landets kommuner. Kötiderna för att få en LSS-bostad är ofta långa och många människor tvingas vänta onödigt länge på att få tillgång till den hjälp som ett LSS-boende kan innebära.  Behovet av LSS boende har ökat de senaste åren, främst på grund av en ökad medvetenhet om problematiken.

Svenska Investeringsgruppen är en aktör som arbetar med att åtgärda problemet genom att erbjuda privatpersoner en möjlighet att investera i en skräddarsydd fastighetsportföljer med inriktning mot LSS-boende. Intresset för den här typen av sociala investeringar är stort och Svenska Investeringsgruppen har noterat att allt fler investerare gärna kombinerar en god avkastningsmöjlighet med samhällsansvar, en möjlighet att verkligen göra skillnad i människors vardag.

– Vi märker av en ökad efterfrågan på lokalt förankrade och konkreta investeringar, som ett alternativ till tillväxtmarknadsfonder och andra börsberoende placeringar som fokuserar på utlandet, säger David Moberg, marknadschef på Svenska Investeringsgruppen.

Unik möjlighet till sociala investeringar för privatpersoner

 Investeringar i LSS-fastigheter ger en god avkastning kombinerat med en relativt låg risk. Hyresavtalen är långa, i allmänhet mellan åtta och tio år och risken för vakanser minimal. Solida hyresgäster och låga driftskostnader ger möjlighet till en god direktavkastning. Många hyreskontrakt mot LSS-fastigheter har dessutom kommunal borgen, vilket ytterligare bidrar till att sänka investeringens risknivå.

– Alternativa investeringar, som inte är beroende av aktiemarknadens utveckling, bör stå för drygt tjugo procent av en seriös investerares portfölj. Det sprider riskerna och diversifierar din portfölj.  Det har tidigare varit svårt för privatpersoner att ta del av attraktiva direktinvesteringar i fastighetsmarknaden. Vi erbjuder en möjlighet att ta del av fastighetsinvesteringar utan att nödvändigtvis behöva investera i en hel fastighet på egen hand. Genom att samla kapital från många investerare kan vi tillsammans ta del av de möjligheter som finns inom vårdsegmentet, säger David Moberg.

Svenska Investeringsgruppens målsättning är att förvärva ett antal LSS-fastigheter för att på sikt bygga upp en fastighetsportfölj vars värde uppgår till 1 miljard kronor. Därefter avyttras fastighetsfonden till en större investerare, vilket ger den som investerar i LSS-boende möjlighet till en god värdestegring och avkastning på sitt investerade kapital.

Bild: (C) by Gerd Altmann Jacob Seligmann_pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Lynx Surpasses 100 Employees

Stockholm (HedgeNordic) – Systematic asset manager Lynx Asset Management has recently surpassed 100 employees, with over 20 new hires in 2023 across its headquarters...

Copper’s Significance in the World of Transition Essential Resources

Stockholm (HedgeNordic) – Copenhagen-based fund boutique St. Petri Capital has been running a thematic-focused long/short equity fund since early 2018. The fund employs a...

Ress Capital’s Hanna Persson Appointed to ELSA Board

Stockholm (HedgeNordic) – Hanna Persson of Ress Capital has been appointed to the Executive Board of the European Life Settlement Association (ELSA). This appointment,...

Nordic Funds Shortlisted for HFM European Awards

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has unveiled the list of shortlisted funds for the HFM European Awards 2023, with this year’s list featuring a...

Nordkinn Gears Up for Next Decade with Key Appointment

Stockholm (HedgeNordic) – Shortly after celebrating its tenth anniversary this summer, Nordkinn Fixed Income Macro Fund welcomed Anders Augusén as an investment manager effective...

Month in Review – August 2023

Stockholm (HedgeNordic) – After a promising start to the second half of the year in July, Nordic hedge funds dipped by 0.1 percent in...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -