- Advertisement -
- Advertisement -

Historiskt ögonblick: Råolja lastas ut från Göteborgs Hamn

- Advertisement -

För första gången i historien lastas råolja ut från Göteborgs Hamn. Oljan har mellanlagrats i ett underjordiskt bergrum och går nu vidare på export till världsmarknaden.

Historiskt ögonblick: Råolja lastas ut från Göteborgs Hamn

– Det här är ett historiskt ögonblick för Göteborgs Hamn. Mycket få hamnar kan erbjuda mellanlagring och omlastning av råolja och vi är glada för att allt har gått så bra, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.  

Tillsammans med lagringsbolaget Scandinavian Tank Storage har Göteborgs Hamn utvecklat affären som innebär att mindre tankfartyg från till exempel Ryssland och Nordsjön lossar råolja i det underjordiska bergrummet i Syrhåla, Torshamnen. Där mellanlagras den för att senare transporteras vidare med större fartyg till exempelvis Asien och USA.

Tidigare har råoljan, som nu omlastas i Göteborgs Hamn, lastats om i någon av de stora hamnarna på kontinenten, till exempel Rotterdam, eller ute till havs från fartyg till fartyg. Det senare kan innebära miljörisker, särskilt vid hårt väder.

– Omlastning av råolja till havs innebär miljörisker som vi nu slipper när det kan ske på ett tryggt sätt vid kaj i Göteborgs Hamn istället, säger Magnus Kårestedt.

I april förra året anlöpte de första fartygen för att lossa råolja till bergrummet, som fylldes upp, och nu lastas alltså råoljan ut.

 – Cirkeln är sluten och vi kan konstatera att allt har fungerat mycket väl i alla led. Nu kommer bergrummet att fyllas upp igen med ny råolja i väntan på ny utlastning, säger Claes Jacobsson, vd för Scandinavian Tank Storage.

Piren i Torshamnen har försetts med en anläggning som renar och återvinner gaserna som uppstår vid lastningen av råoljan. Tack vare gasåtervinningen sker i stort sett inga utsläpp till luften eller havet. Andra investeringar som gjorts är nya rörledningar, pumpar och ett kontrollrum.

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. 25-30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -