- Advertisement -
- Advertisement -

Historiskt ögonblick: Råolja lastas ut från Göteborgs Hamn

- Advertisement -

För första gången i historien lastas råolja ut från Göteborgs Hamn. Oljan har mellanlagrats i ett underjordiskt bergrum och går nu vidare på export till världsmarknaden.

Historiskt ögonblick: Råolja lastas ut från Göteborgs Hamn

– Det här är ett historiskt ögonblick för Göteborgs Hamn. Mycket få hamnar kan erbjuda mellanlagring och omlastning av råolja och vi är glada för att allt har gått så bra, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.  

Tillsammans med lagringsbolaget Scandinavian Tank Storage har Göteborgs Hamn utvecklat affären som innebär att mindre tankfartyg från till exempel Ryssland och Nordsjön lossar råolja i det underjordiska bergrummet i Syrhåla, Torshamnen. Där mellanlagras den för att senare transporteras vidare med större fartyg till exempelvis Asien och USA.

Tidigare har råoljan, som nu omlastas i Göteborgs Hamn, lastats om i någon av de stora hamnarna på kontinenten, till exempel Rotterdam, eller ute till havs från fartyg till fartyg. Det senare kan innebära miljörisker, särskilt vid hårt väder.

– Omlastning av råolja till havs innebär miljörisker som vi nu slipper när det kan ske på ett tryggt sätt vid kaj i Göteborgs Hamn istället, säger Magnus Kårestedt.

I april förra året anlöpte de första fartygen för att lossa råolja till bergrummet, som fylldes upp, och nu lastas alltså råoljan ut.

 – Cirkeln är sluten och vi kan konstatera att allt har fungerat mycket väl i alla led. Nu kommer bergrummet att fyllas upp igen med ny råolja i väntan på ny utlastning, säger Claes Jacobsson, vd för Scandinavian Tank Storage.

Piren i Torshamnen har försetts med en anläggning som renar och återvinner gaserna som uppstår vid lastningen av råoljan. Tack vare gasåtervinningen sker i stort sett inga utsläpp till luften eller havet. Andra investeringar som gjorts är nya rörledningar, pumpar och ett kontrollrum.

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. 25-30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman & Partners Bolsters Operational Team

Stockholm (HedgeNordic) – Rhenman & Partners Asset Management is further strengthening its operational team following the appointment of Teresa Isele as CEO at the...

ISEC Can Offer the RAIF

Stockholm (HedgeNordic) – ISEC Services, a Swedish firm offering third-party management company services, can provide the increasingly popular Luxembourg fund structure, the Reserved Alternative...

Nowo and QQM Pave the Way for Real Estate Investing

Stockholm (HedgeNordic) – A Swedish property development company is forging a partnership with fintech firm Nowonomics and its wholly-owned asset management arm, QQM Fund...

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -