- Advertisement -
- Advertisement -

Hushållen mer positiva till bostadsmarknaden

- Advertisement -

Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och andelen som tror på fallande priser är oförändrad sedan förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator som stiger för andra månaden i följd. Mer än hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser. Hushållen tror att reporäntan ligger på 2,21 procent om ett år och bara 5 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 55 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 53 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på förra månadens nivå, 19 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 20 procent, jämfört med 24 procent i april.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 36, en uppgång med två enheter sedan förra månaden.

  • Svensk ekonomi går starkt och arbetsmarknaden förbättras. Dessutom tror inte hushållen på någon kraftig ränteuppgång det kommande året. Dessa faktorer ligger sannolikt bakom den ljusa synen på bostadsmarknadens utveckling framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på cirka 2,2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,21 procent, att jämföra med 2,14 procent i aprilmätningen.

Färre hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 11 procent i april.

  • Hushållen räknar inte med att reporäntan ska höjas så mycket som Riksbanken prognostiserar. Därför ser man inte något skäl till att binda räntan på längre löptider, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 april till 4 maj 2011.

Bild: © byThorben Wengert pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...