- Advertisement -
- Advertisement -

Hushållen mer positiva till bostadsmarknaden

- Advertisement -

Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och andelen som tror på fallande priser är oförändrad sedan förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator som stiger för andra månaden i följd. Mer än hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser. Hushållen tror att reporäntan ligger på 2,21 procent om ett år och bara 5 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 55 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 53 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på förra månadens nivå, 19 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 20 procent, jämfört med 24 procent i april.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 36, en uppgång med två enheter sedan förra månaden.

  • Svensk ekonomi går starkt och arbetsmarknaden förbättras. Dessutom tror inte hushållen på någon kraftig ränteuppgång det kommande året. Dessa faktorer ligger sannolikt bakom den ljusa synen på bostadsmarknadens utveckling framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på cirka 2,2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,21 procent, att jämföra med 2,14 procent i aprilmätningen.

Färre hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 11 procent i april.

  • Hushållen räknar inte med att reporäntan ska höjas så mycket som Riksbanken prognostiserar. Därför ser man inte något skäl till att binda räntan på längre löptider, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 april till 4 maj 2011.

Bild: © byThorben Wengert pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -