OLJA: EFTER KORREKTION, PÅ VÄG MOT HÖGRE HÖJDER – GOLDMAN

STOCKHOLM (Direkt) Medan de kortsiktiga nedåtriskerna kvarstår på oljemarknaden då investerare diskuterar storleken på inbromsningen i den globala ekonomiska tillväxten, kommer oljemarknaden att fortsätta stramas åt till kritiska nivåer 2012, och därmed lyfta priset på olja betydligt högre.

Det skriver Goldman Sachs i en rapport på tisdagen.

“I och med att världens ekonomiska tillväxt fortsätter att driva efterfrågan på olja långt över produktionstillväxten utanför Opec, fortsätter oljemarknaden att minska lagren och Opecs lediga kapacitet i syfte att balansera. Enligt oss är det bara en tidsfråga innan lagren och Opecs lediga kapacitet i princip kommer att vara uttömda, vilket kräver högre oljepriser för att hålla tillbaka efterfrågan”, skriver Goldman Sachs.

Banken skriver att den pågående produktionsförlusten i Libyen och besvikelser i produktionen utanför Opec kommer att strama åt marknaden till “kritiska” nivåer 2012, med stigande industrikostnadstryck som gör avtryck redan det här året.

För Brent-oljan spår Goldman Sachs ett pris om 115 dollar per fat på tre månaders sikt, 120 dollar om sex månader och 130 dollar om 12 månader.

Den senaste nedgången i oljepriserna har tagit tillbaka marknaden till nivåer som är mer i linje med den globala ekonomiska tillväxten som inprisades redan innan händelserna i Mena-länderna vilka “tvingade” marknaden att prisa in en utbudschock.

Bland nedåtriskerna nämner Goldman Sachs den pågående oron över statsskulderna i Europa, nedgången i Japans ekonomiska aktivitet och slutet på QE2 i USA.

Men även om den ekonomiska tillväxten i världen sannolikt kommer att vara lägre än tidigare väntat, kommer händelserna i Mena-länderna fortsätta att utgöra en betydande influens för högre oljepriser.

Goldman Sachs konstaterar att bristen på den libyska produktionen har skjutit fram förväntningar om fysisk brist på oljemarknaden genom att minska Opecs lediga kapacitet och öka trycket på länder utanför Opec att kompensera.

Bild: © aboutpixel.de–Robert Marggraff

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.