Fondexperterna föredrar Sverige och USA det kommande halvåret

Den 24 maj publicerar SPP/Storebrand den fjärde utgåvan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som tagits fram av den oberoende finanskonsulten Laika Consulting. SFEI utvärderar varje halvår vad svenska fondexperter, som kontrollerar drygt 390 miljarder kr under aktiva mandat, tror om marknadsutvecklingen och olika trender inom fondbranschen.

Passiva fonder fortsätter att öka och har ökat successivt sedan den första SFEI-rapporten i november 2009. Även andelen av kapitalet som är placerat i passiva fonder har ökat från omkring en fjärdedel till en tredjedel sedan i november 2010.

– Det är intressant att se att experterna i allt högre utsträckning använder passiva fonder som en viktig byggsten i sin förvaltning. Vi märker också av en mer varierad efterfrågan på indexfonder som exempelvis investerar på tillväxtmarknader, säger Peter Beckman, vice vd på SPP Fonder.

Fondexperterna tror också mer på utvecklade marknader som Sverige och USA det kommande halvåret än tidigare, vilket är ett trendbrott jämfört med föregående rapporter. Dessutom tror omkring en tredjedel av de svarande att BRIC kommer att utvecklas negativt. Dock är den genomsnittliga börsprognosen försiktigt positiv och spår en mindre uppgång de kommande sex månaderna.

– Många investerare tycks ha övergett tillväxtmarknader till förmån för bland annat USA i år, och fondexperterna är inget undantag. Det ska dock bli intressant att se hur det går för USA när deras uppköp av egna statsobligationer fasas ut i juni, menar Peter Beckman.

I rapporten konstateras även att fondexperterna inte tror att det kommer att bli några avsevärda skillnader för fondspararna när de nya UCITS IV-reglerna införs i augusti, utan att de stora förändringarna främst blir strukturella i form av ihopslagna fonder och nya andelsklasser.

– Förvaltarperspektivet i SFEI ger en unik inblick i hur UCITS IV kan komma att påverka den svenska fondbranschen i praktiken. Det här är en av de största förändringarna av den svenska fondlagstiftningen någonsin så det kommer givetvis att bli en del förändringar, säger Peter Beckman.

Flertalet fondexperter ställer sig även kritiska till stoppet för massbyten inom PPM då de menar att det hade varit bättre att genomföra andra åtgärder eller en större översyn av PPM-systemet.

– Kritiken som förs fram mot PPM-systemet visar på att det helt klart finns utrymme för förbättringar, avslutar Peter Beckman.

Bifogat finns en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i rapporten som är fria att publicera med källhänsvisning.

Bild: (C) Peter Beckman, vice vd på SPP Fonder

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.