BORG: EJ ORO ALLTFÖR LÅG LIKVIDITET SVENSKA STATSPAPPER (NY)

STOCKHOLM (Direkt) Finansminister Anders Borg är inte oroad för att de starka svenska statsfinanserna skulle göra att utbudet och likviditeten på den svenska statspappersmarknaden blir alltför lågt. Snarare är det en fördel för Sverige med ett lågt utbud av statsobligationer.

Det sade han till journalister på tisdagen.

“Rimligen bör ett minskat utbud leda till att det blir något lägre räntor
eftersom det är många som efterfrågar svenska statsobligationer, inte minst långsiktiga placerare”, sade han.

Han sade att han inte kan se någon grund för oro att det kan bli ett alltför lågt utbud av svenska statsobligationer, utan det är enbart bra för Sverige.

“Om det betyder att de som vill spekulera i räntepapper får lite sämre
förutsättningar är det inte ett problem för Sverige. Det är en fördel för
Sverige om vi har ett lågt utbud av statsobligationer och det mer är stabila långsiktiga placerare som är i den svenska marknaden”, sade Anders Borg.

På frågan om låg likviditet kan få räntorna att stiga svarade finansministern att det är en faktor man kan räkna in, men att hans intryck är att länder med liten statsskuld betalar lägre räntor än länder med högre statsskuld.

“Mitt intryck är att det är för länder med osäkerhet kring de offentliga
finanserna som marknaden tenderar att driva upp räntorna. Länder med låga skulder får större stabilitet”, sade Anders Borg.

Han sade vidare att han inte ser någon fördel med en stor statsupplåning utan att “ju mindre beroende av räntemarknaden desto bättre” för svensk ekonomi. För att minska beroendet av marknaderna vore det därför önskvärt med en längre duration på den svenska statsskulden.

“Det finns anledning att fundera på vad vi kan göra för att förlänga durationen på statsskulden. Nu måste vi låna upp hundratals miljarder kronor per år och i en osäker världsekonomi tycker jag inte att det finns några fördelar med att ha ett stort beroende av de här marknaderna”, sade Anders Borg.

Bild: (C) L-DK-Dixon—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.