GULD: EFTERFRÅGAN +11% 1KV JMF 1 KV 2010 – WGC

STOCKHOLM (Direkt) Den globala efterfrågan på guld steg med 11 procent under det
första kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal föregående år, mycket tack vare
en stark utveckling i investeringsefterfrågan.

Det skriver World Gold Council, WGC, i en rapport på torsdagen.

Den totala efterfrågan uppgick därmed till 981,3 ton, att jämföra med 881 ton
ett år tidigare.

Investeringsefterfrågan steg med 26 procent till 310,5 ton från 245,6 ton första
kvartalet 2010. Den största ökningen kom från efterfrågan på guldtackor och mynt
som ökade med 52 procent till 366,4 ton under perioden. ETF:er och liknande
produkter vittnade om ett utflöde om 56 ton.

Utbudet minskade samtidigt med 4 procent första kvartalet jämfört med samma
kvartal 2010. Nedgången hänvisas till en skarp ökning i nettoköpande inom den
offentliga sektorn och en nedgång i återvunnet guld. Gruvproduktionen ökade med
7 procent, motsvarande 44 ton.

World Gold Council skriver att utsikterna för den globala efterfrågan 2011
fortsätter att vara robust under resten av 2011.

Fortsatta socioekonomiska förhållanden kommer att fortsätta driva
investeringsefterfrågan på guld. Fortsatt osäkerhet över USA:s ekonomi och
dollarn, skuldoro i Europa, globalt inflationstryck och geopolitiska spänningar
i Mena-länderna väntas driva efterfrågan från investeringar.

Efterfrågan förväntas också få stöd av stark konsumtion av smycken i Kina och
Indien.

“Kinas aptit för guld har ökat snabbt de senaste åren. I mars 2010 räknade vi
med att efterfrågan på guld från Kina skulle dubbla till 2020, men vi tror att
den dubbleringen kommer att inträffa tidigare. Ökat välstånd i världens mest
befolkade land tillsammans med deras stora samhörighetskänsla med guld kommer
att driva efterfrågan på lång sikt. På kort sikt kommer inflationsförväntningar
sannolikt att ge stöd investeringar i guld”, säger Albert Cheng vid World Gold
Council i en kommentar.

Fortsatt nettoköpande bland centralbanker prognostiseras fortsätta 2011 i takt
med att de vänder sig till guld i syfte att diversifiera deras reserver till
tillgångar utan kreditrisk eller risk mot motpart.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.