ALLT FLER TECKEN PÅ ATT OLJEPRIS PÅVERKAR ÅTERHÄMTNINGEN

STOCKHOLM (Direkt) Det kommer in fler och fler tecken på att uppgången i
oljepriserna påverkar den ekonomiska återhämtningen, och det finns ett
brådskande behov av ytterligare utbud på marknaden.

Det skriver Internationella energimyndigheten, IEA, i ett uttalande efter att
organisationens direktion hållit möte 18-19 maj.

“IEA-direktionen uttryckte allvarlig oro över att det finns allt fler tecken på
att uppgången i oljepriserna sedan september påverkar den ekonomiska
återhämtningen genom globala obalanser, minskade inkomster till hushåll och
företag, och uppåttryck på inflationen och räntor”, framgår det av uttalandet.

IEA skriver att eftersom den globala efterfrågan på olja säsongsmässigt stiger
från maj till augusti, är det tydligt att det finns ett brådskande behov av
ytterligare utbud på ett mer konkurrenskraftigt sätt för att förhindra
ytterligare stramare marknad.

Ytterligare stigande priser vid den här tidpunkten i den ekonomiska cykeln
riskerar att få den globala ekonomiska återhämtningen att spåra ur och är vare
sig i de producerande eller de konsumerande ländernas intresse, enligt IEA.

“Oljeimporterande utvecklingsländer kommer sannolikt påverkas allvarligt av höga
oljepriser, vilket underminerar deras ekonomiska och sociala välmående. Under
dessa omständigheter är en förbättring av dialogen mellan konsumerande och
producerande länder brådskande för att skapa både kort- och långsiktiga
lösningar”, skriver IEA.

IEA-direktionen uppmanar beslut från producenter som skulle bidra till att
undvika negativa globala ekonomiska konsekvenser som en skarp
marknadsåtstramning skulle orsaka, och välkomnar åtaganden att öka utbudet.

Bild: (C) TebNad—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.