BOJ: OFÖRÄNDRAD STYRRÄNTA EFTER POLICYMÖTE (NY)

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, behållerdagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

Det beslutade bankens styrelse vid sitt policymöte på torsdagen, skriver Bloomberg News. Beslutet var enhälligt.

I Bloomberg News enkät bland 14 ekonomer trodde samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad.

Bank of Japan ändrade senast sin styrränta den 5 oktober 2010, då den sänktes från 0,10 procent till ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ bibehåller också kreditfaciliteten för företag på 30.000 miljarder yen, fonden för tillgångsköp bibehålls på 10.000 miljarder yen. BOJ behöll även de månatliga köpen av obligationer på 1.800 miljarder yen.

Centralbanken behåller sin bedömning om Japans ekonomi oförändrad jämfört med föregående månad. Ekonomin möter ett starkt nedåttryck till följd av effekterna från jordskalvet den 11 mars. Produktionen har sjunkit kraftigt och som ett resultat av detta har exporten fallit “substantiellt”. Ett svagare hushållssentiment har också dämpar privatkonsumtionen.

Ekonomin kommer att vara pressad tills vidare, men en återhämtning mot en måttlig tillväxttakt väntas under andra halvan av skatteåret 2011, med stöd av en återhämtning för exporten.

Bank of Japan konstaterar vidare att de ekonomiska effekterna av jordskalvet är “högst osäkra”. Beträffande omvärlden ser banken en möjlighet för starkare tillväxt i råvaruexporterande länder, men effekterna av balansräkningsjusteringen i USA och de möjliga konsekvenserna av statsskuldproblemen i Europa kräver fortsatt uppmärksamhet.

Bild: (C) by Gerd Altmann pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.