- Advertisement -
- Advertisement -

EUROPARÄNTOR UPP EFTER STARK BNP-STATISTIK

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) – Europaräntorna inledde fredagen den 13:e med att stiga efter
starkare tyska BNP-siffror än väntat samtidigt som euron stärktes. Svenska
räntor steg i linje med övriga räntor inför SCB-statistik.

Strax efter öppning var räntan på den svenska tioåriga benchmarkobligationen upp
3 punkter till 3,09 procent, medan den tyska var upp 2 punkter till 3,13
procent, från torsdagens svenska stängning.

Statistik på morgonen visade att både Tysklands och Frankrikes tillväxt var
starkare än väntat under första kvartalet.

Tysklands BNP steg preliminärt med 1,5 procent under första kvartalet, jämfört
med det närmast föregående.

Jämfört med motsvarande kvartal året före steg BNP 4,9 procent enligt
dagjusterad statistik och 5,2 procent enligt icke justerad statistik.

Analytiker hade väntat sig en BNP-ökning på 0,9 procent under kvartalet och en
uppgång med 4,2 procent jämfört med samma kvartal året före, dagjusterat.

Enligt det tyska statistikkontoret var det inhemsk efterfrågan som drav
tillväxten under första kvartalet.

Frankrikes ekonomi växte 1,0 procent, väntat var en uppgång med 0,6 procent,
enligt Bloomberg News enkät. Jämfört med ett år tidigare ökade BNP med 2,2
procent, väntat +1,8 procent.

Spaniens BNP ökade 0,3 procent, väntat 0,2, respektive 0,8 procent, väntat 0,7
procent.

Även Finland redovisade tillväxtstatistik, BNP-indikatorn visade att BNP ökade
med 4,7 procent i mars jämfört med motsvarande månad året före. Men samtidigt
reviderades februaris BNP-indikator ned till 5,6 procent från 8,0 procent
månaden före.

Finsk KPI för april månad dock kom in i linje med förväntningarna.

På fredagens europeiska makroagenda återstår preliminär BNP från fler europeiska
länder samt snabbestimatet över BNP för euroområdet.

Analytiker räknar med att statistiken ska bekräfta månadssiffror som tyder på en
ganska stark start på året, men samtidigt väntas svag detaljhandel och
budgetåtstramningar i flertalet länder dämpa tillväxttakten i viss mån.

Det blir även polsk KPI och EU-kommissionen presenterar sin vårprognos.

Hela 85 procent av de tillfrågade internationella investerarna i en Bloomberg
News-undersökning tror att Grekland kommer att misslyckas med att betala sina
skulder. Majoriteten förutspår samma öde för Portugal och Irland.

“Alla dessa länder kommer att gå bankrutt vid någon punkt. Jag bara inte se ett
scenario där dessa länder kan ta sig ur sina budgetproblem”, sade Wilhelm
Schroeder, vid Schroeder Equities i München, till Bloomberg News.

Här hemma offentliggör SCB tjänsteprisindex, industrins lager och
kapacitetsutnyttjande för första kvartalet, medan Arbetsförmedlingen släpper
april månads arbetslöshetssiffror och finansminister Anders Borg samråder med
riksdagens EU-nämnd.

Erik J Lindblad, Nordea, skriver i morgonbrevet att kapacitetsutnyttjandet redan
under fjolårets tredje kvartal nådde över sitt historiska medelvärde på 87,5
procent.

“Kapacitetsutnyttjandet ökade ytterligare till 89 procent under förra kvartalet
och vi ser en fortsatt stark uppgång under Q1 2011 som vittnar om ett allt mer
ansträngt resursläge”, skriver han.

Carl Hammer, SEB, räknar med att den öppna arbetslösheten faller till 4,0
procent i april, från 4,3 procent i mars och konstaterar att
arbetsmarknadsindikatorerna från KI fortfarande ligger över tidigare
redkordnivåer från 2007.

“En mycket viktig fråga för Riksbanken och som aktualiserades i går av Svante
Öberg (DN) är storleken på ‘arbetsmarknadsgapet’ och risken för lönedriven
inflation. Enligt Riksbankens RU-indikator är resursutnyttjandet i den svenska
ekonomin redan i balans; risken för lönedriven inflation är reell. Samtidigt
köper räntemarknaden inte detta scenario (alls!) utan prisar endast 28 punkters
räntehöjning 2012. Det är för lite”, skriver Carl Hammer i SEB:s morgonbrev.

USA-räntorna steg svagt efter svensk stängning på torsdagen efter ett svalt
mottagande av en

emission av 30-åriga statsobligationer för 16 miljarder dollar.

Tidigare på torsdagen hade USA-räntorna sjunkit efter lite svagare statistik än
väntat över antalet nyanmälda arbetslösa och detaljhandeln.

I den tidiga europeiska handeln är den tvååriga USA-räntan oförändrad till 0,55
procent och den tioåriga räntan är upp 1 punkt till 3,21 procent, jämfört med
svensk stängning på torsdagen.

I eftermiddag publiceras KPI-statistik för april samt preliminärt Michiganindex
för maj.

KPI väntas ha ökat med 0,4 procent och kärn-KPI med 0,2 procent, medan
Michiganindex väntas ha stigit marginellt till 70,0 i maj, från 69,8 i april,
enligt Bloomberg News.

På valutamarknaden steg dollarn på torsdagen till sexveckorshögsta mot euron
efter att räntorna klättrat och ekonomer förutspått att konsumenternas
förtroende förbättrats något.

I den tidiga europeiska handeln har euron tagit tillbaka en del av försvagningen
efter den starka tillväxtstatistiken och dollarn handlas kring 1:425 mot euron.
Dollarn har även försvagats mot yenen till 80:56, från 80:89 på torsdagen.

Kronan har stärkts med 2 öre mot dollarn, men tappat knappt 1 öre mot euron
jämfört med i går eftermiddag

Bild: (C) lily—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...