GodFond dubblar både vinst och utdelning till välgörenhet

Fondbolaget GodFond, som likt systerbolaget GodEl, är helägt av Stiftelsen GoodCause ökade under sitt andra räkenskapsår såväl omsättning som vinst. Styrelsen föreslår att nära nog hela vinsten för 2010 på 0,5 miljoner kronor delas ut till företagets samarbetsorganisationer, vilket är mer än en fördubbling mot föregående år.

Väsentliga händelser under 2010:

–                           Förvaltat kapital ökade från 500 till 675 miljoner kronor

–                           Solid värdeökning i såväl GodFond Sverige & Världen som GodFond Multistrategi

Det är väldigt glädjande att vi återigen lyckades öka mängden förvaltat kapital och att vi lyckades dubbla bolagets vinst. Att vårt bolag även detta år kan dela ut nära nog hela vinsten till välgörenhet är en bekräftelse på hållbarheten i fondbolagets unika välgörenhetskoncept, säger Max Heger, VD för GodFond. Att GodFonds båda fonder för andra året i rad har levererat stabila värdeökningar helt enligt våra förväntningar är i detta uppstartsskede kanske ändå allra viktigast. Nöjda andelsägare är trots allt den bästa förutsättningen för att vi i framtiden ska kunna attrahera väsentligt mer kapital, fortsätter Max Heger.

Om GodFond

GodFond, systerbolag till GodEl, är ett nystartat fondbolag med målsättningen att bli Sveriges mest älskade fondbolag. GodFond är helägt av den stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause som bildades 2005 och har som syfte att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer. Spararna i GodFond får styra vart fondbolagets avkastning skall gå samtidigt som spararna själva får behålla hela sin avkastning och endast betalar en, relativt de flesta aktiefonder, låg förvaltningsavgift till fondbolaget.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.